Gasto medio anual do fogar en distintos conceptos de saúde. Ano 2011

Unidade: Euros
  Galicia
Gasto medio anual en saúde 827,98
   Gasto medio anual en seguros médicos privados 965,15
   Gasto medio anual en consultas médicas privadas 324,59
   Gasto medio anual en servizos médicos privados 1.032,52
   Gasto medio anual en bens sanitarios, próteses, gafas graduadas... 416,05

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
10-07-2013
Compartir: