Rexistro de gando bovino


Número de explotacións segundo a tipoloxía. Galicia e provincias. Ano 2014

Unidade: Número de explotacións e número de bovinos
Explotacións e bovinos=Número de explotacións Estrato (núm. de bovinos)=Total estrato
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total tipo explotación 39.479 14.338 14.415 2.173 8.553
Cebadeiro 5.626 1.561 432 243 3.390
Produción leite 11.364 4.710 4.626 96 1.932
Produción carne 21.277 7.865 8.458 1.798 3.156
Produción mixta (leite/carne) 1.159 188 874 29 68
Precebo 0 0 0 0 0
Recría xuvencas 53 14 25 7 7

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do SITRAN (Sistema Integrado de Trazabilidade Animal) proporcionados pola Consellería do Medio Rural e do Mar
Nota: O total de tipo de explotación pode non coincidir coa suma dos tipos no caso de que existan explotacións non clasificadas.
05-11-2015
Compartir: