Rexistro de gando bovino


Número de explotacións segundo a tipoloxía. Galicia e provincias. Ano 2018

Unidade: Número de explotacións e número de bovinos
Explotacións e bovinos=Número de explotacións Estrato (núm. de bovinos)=Total estrato
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total tipo explotación 32.671 11.402 12.659 1.864 6.746
Cebadeiro 3.944 1.091 383 231 2.239
Produción leite 7.281 2.966 3.065 47 1.203
Produción carne 20.919 7.147 8.912 1.581 3.279
Produción mixta (leite/carne) 434 164 251 3 16
Precebo 1 0 0 0 1
Recría xuvencas 92 34 48 2 8

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do SITRAN (Sistema Integrado de Trazabilidade Animal) proporcionados pola Consellería do Medio Rural e do Mar
Nota: O total de tipo de explotación pode non coincidir coa suma dos tipos no caso de que existan explotacións non clasificadas.
09-07-2019
Compartir: