Enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas


Distribución xeral das terras

Unidade: Explotacións e hectáreas
Espazo=Galicia
  Todas as terrasTerras labradasTerras para pastos permanentesOutras terrasSAU
  ExplotaciónsHectáreasExplotaciónsHectáreasExplotaciónsHectáreasExplotaciónsHectáreasExplotaciónsHectáreas
2003
      Explotacións con terras 101764 1.130.922 97640 220490 88346 504135 95863 406298 101.537 724.624
      Explotacións sen SAU 228 538 - - - - 228 538 - -
      Explotacións con SAU 101.537 1.130.384 97640 220490 88346 504135 95635 405760 101.537 724.624
2005
      Explotacións con terras 91.813 1.113.347 87.183 166.268 84.166 566.490 88.342 380.588 91.452 732.759
      Explotacións sen SAU 361 703 0 - - - 361 703 - -
      Explotacións con SAU 91.452 1.112.643 87.183 166.268 84.166 566.490 87.981 379.885 91.452 732.759
2007
      Explotacións con terras 88.012 1.102.844 83.226 202.253 78.230 546.405 82.794 354.186 87.782 748.658
      Explotacións sen SAU 230 507 - - - - 230 507 - -
      Explotacións con SAU 87.782 1.102.337 83.226 202.253 78.230 546.405 82.564 353.679 87.782 748.658
2013
      Explotacións con terras 78.377 918.284 68.130 202.895 65.210 452.624 58.902 262.764 77.661 655.519
      Explotacións sen SAU 716 2.338 - - - - 716 2.338 - -
      Explotacións con SAU 77.661 915.946 68.130 202.895 65.210 452.624 58.186 260.426 77.661 655.519
2016
      Explotacións con terras 74.994 863.677 62.227 197.641 60.944 424.002 52.714 242.034 74.434 621.643
      Explotacións sen SAU 560 8.085 .. .. .. .. 560 8.085 .. 0
      Explotacións con SAU 74.434 855.592 62.227 197.641 60.944 424.002 52.154 233.949 74.434 621.643

Fonte: IGE, INE. Enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas
(..) Dato non dispoñible
(-) Non procede

02-01-2018
Compartir: