Información xeral


Índice de cifra de negocios ponderado polo VEB por sectores de actividade. Base 2010

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2016/Outubro 111,481 115,291 109,498 126,515 100,875 84,258 109,955 129,198
2016/Novembro 105,471 111,782 101,703 124,746 84,012 83,256 110,794 123,934
2016/Decembro 114,789 125,394 108,078 122,124 95,761 96,579 113,250 125,799
2017/Xaneiro 98,688 106,803 93,625 122,799 76,686 80,653 93,621 106,365
2017/Febreiro 96,244 103,593 91,705 120,449 74,211 81,923 90,223 105,954
2017/Marzo 112,071 122,973 105,132 135,592 85,830 84,604 112,625 122,499
2017/Abril 109,366 111,501 108,592 123,646 104,283 83,656 108,156 116,589
2017/Maio 114,068 115,986 113,478 136,151 103,008 86,489 117,151 125,639
2017/Xuño 115,867 113,682 118,181 138,820 111,626 85,822 116,384 133,698
2017/Xullo 122,823 116,702 127,960 130,553 144,194 86,117 101,464 139,228
2017/Agosto 130,937 126,783 134,741 126,853 168,135 83,228 95,057 130,715
2017/Setembro 121,893 123,117 121,844 140,509 121,104 86,347 113,020 132,084
2017/Outubro 119,003 121,833 117,803 140,436 106,185 89,244 120,285 138,425

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos datos subministrados polo INE
Nota: Datos provisionais.
21-12-2017
Compartir: