Información xeral


Índice de cifra de negocios ponderado polo VEB por sectores de actividade. Base 2010

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2016/Decembro 114,789 125,394 108,078 122,124 95,761 96,579 113,250 125,799
2017/Xaneiro 98,688 106,803 93,625 122,799 76,686 80,653 93,621 106,365
2017/Febreiro 96,244 103,593 91,705 120,449 74,211 81,923 90,223 105,954
2017/Marzo 112,071 122,973 105,132 135,592 85,830 84,604 112,625 122,499
2017/Abril 109,366 111,501 108,592 123,646 104,283 83,656 108,156 116,589
2017/Maio 114,068 115,986 113,478 136,151 103,008 86,489 117,151 125,639
2017/Xuño 115,867 113,682 118,181 138,820 111,626 85,822 116,384 133,698
2017/Xullo 122,920 116,957 127,946 130,657 144,104 86,117 101,457 139,228
2017/Agosto 131,036 126,980 134,771 126,855 168,189 83,228 95,100 130,727
2017/Setembro 122,137 123,249 122,169 140,508 121,882 86,347 113,080 132,066
2017/Outubro 118,612 121,319 117,496 140,542 105,187 89,258 120,511 138,846
2017/Novembro 112,982 122,030 107,357 141,446 85,580 89,133 106,877 135,522
2017/Decembro 117,855 126,843 112,305 130,299 96,162 99,842 116,079 139,943

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos datos subministrados polo INE
Nota: Datos provisionais.
21-02-2018
Compartir: