Información xeral


Índice de persoal ocupado por sectores de actividade. Base 2010

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioVenta e reparación de vehículos de motor e motocicletasComercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletasComercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletasOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2016/Outubro 98,316 94,327 84,567 91,152 98,185 101,652 99,055 95,803 87,244 99,333 118,318
2016/Novembro 97,836 95,029 84,207 91,983 99,034 100,179 98,798 91,373 87,808 98,105 118,708
2016/Decembro 97,998 95,448 83,597 90,926 100,498 100,125 98,907 92,576 86,961 98,269 116,791
2017/Xaneiro 96,577 94,313 83,387 91,228 98,356 98,465 97,672 90,700 87,440 97,373 113,631
2017/Febreiro 96,384 94,458 83,827 91,702 98,255 97,989 96,862 89,790 88,507 98,106 112,550
2017/Marzo 97,423 94,749 83,884 92,120 98,521 99,656 98,024 93,834 88,392 98,080 113,622
2017/Abril 98,043 94,803 84,203 92,199 98,506 100,750 98,536 95,359 88,203 99,211 115,109
2017/Maio 99,318 95,355 84,328 92,820 99,108 102,630 99,085 98,416 88,418 100,008 118,344
2017/Xuño 100,324 96,809 83,629 94,437 100,915 103,261 99,497 99,818 89,006 100,784 118,049
2017/Xullo 101,615 97,413 84,009 95,265 101,440 105,128 97,759 105,505 89,033 102,102 119,755
2017/Agosto 102,014 97,696 84,592 94,865 102,048 105,623 97,305 105,482 89,350 101,357 123,205
2017/Setembro 101,763 96,598 84,621 94,649 100,216 106,082 98,633 104,590 88,865 100,487 126,038
2017/Outubro 100,885 96,256 83,545 95,251 99,491 104,755 99,166 100,473 89,343 100,274 124,888

Fonte: INE. Indicadores de actividade do sector servizos
Nota: Datos provisionais.
Os índices de "Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas" e "Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas" para Galicia deben tomarse con precaución pois poden estar afectados por elevados erros de mostraxe

21-12-2017
Compartir: