Información xeral


Índice de persoal ocupado por sectores de actividade. Base 2015

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioVenta e reparación de vehículos de motor e motocicletasComercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletasComercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletasOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2020/Novembro 105,061 107,532 96,949 121,802 101,465 103,152 104,189 85,156 111,602 108,322 118,279
2020/Decembro 104,791 107,795 96,222 121,315 102,361 102,475 103,565 84,664 111,201 108,263 116,731
2021/Xaneiro 103,082 106,410 95,400 119,922 100,861 100,525 101,144 82,571 109,532 108,077 113,881
2021/Febreiro 102,279 106,086 95,994 119,847 100,196 99,363 100,664 80,904 109,275 107,702 111,822
2021/Marzo 103,211 106,715 95,744 120,953 100,725 100,521 99,938 83,328 110,564 108,728 113,177
2021/Abril 103,876 107,041 96,405 121,240 101,005 101,440 101,004 85,478 110,645 108,926 113,218
2021/Maio 104,634 107,110 97,403 119,932 101,702 102,715 102,260 87,018 112,187 108,639 115,367
2021/Xuño 106,472 108,442 98,067 120,700 103,512 104,932 102,922 92,097 113,147 110,674 115,880
2021/Xullo 107,631 109,703 99,230 121,580 105,023 106,014 101,667 96,434 114,865 109,245 116,827
2021/Agosto 108,209 109,721 100,200 122,008 104,600 107,012 101,745 98,489 115,361 110,811 117,009
2021/Setembro 108,194 108,989 98,434 121,739 103,804 107,536 103,878 95,789 115,349 110,983 120,614
2021/Outubro 107,754 109,067 97,439 122,936 103,438 106,706 104,268 93,254 114,958 111,306 119,762
2021/Novembro 107,714 109,669 98,424 123,145 104,196 106,185 103,402 92,077 114,875 110,095 120,841

Fonte: INE. Indicadores de actividade do sector servizos
Nota: Datos provisionais.
Os índices de "Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas" e "Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas" para Galicia deben tomarse con precaución pois poden estar afectados por elevados erros de mostraxe

21-01-2022
Compartir: