Información xeral


Índice de cifra de negocios ponderado polo VEB por sectores de actividade. Base 2015

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2020/Novembro 98,536 105,117 94,625 143,418 34,776 115,507 115,204 136,291
2020/Decembro 114,969 125,679 108,600 142,704 51,389 128,882 158,689 134,369
2021/Xaneiro 92,034 95,729 89,432 139,520 34,955 106,734 107,314 113,465
2021/Febreiro 89,946 104,829 81,637 130,639 20,615 100,587 113,188 112,526
2021/Marzo 114,035 131,358 104,292 156,675 49,556 112,567 134,121 117,279
2021/Abril 114,176 129,070 105,674 152,512 58,810 106,816 135,797 112,398
2021/Maio 116,546 121,163 113,282 144,525 72,980 109,230 159,169 120,910
2021/Xuño 129,299 130,543 127,662 156,502 92,429 113,026 163,951 152,620
2021/Xullo 140,088 130,681 143,816 162,591 133,007 115,036 147,514 168,781
2021/Agosto 143,334 120,362 153,976 152,970 172,817 106,123 131,672 182,994
2021/Setembro 139,523 124,396 146,180 173,074 121,256 117,827 159,749 190,701
2021/Outubro 138,628 119,972 147,098 180,181 117,242 118,837 151,482 208,916
2021/Novembro 135,277 128,362 137,767 180,620 93,108 125,340 158,486 182,524

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos datos subministrados polo INE
Nota: Datos provisionais.
21-01-2022
Compartir: