Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por áreas xeográficas. Referencia 2010

Destino económico=IVU TOTAL Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  UEMUEOCDEResto do MundoUEMUEOCDEResto do Mundo
2013 102,32 102,16 105,21 115,41 108,62 108,65 109,42 122,05
2014 100,62 103,84 104,29 105,75 109,93 109,70 110,17 122,08
2015 102,01 105,80 103,22 116,07 109,17 110,23 110,09 124,72
2016 102,18 106,29 102,47 115,88 106,44 107,87 107,50 103,81
2017 103,74 108,67 104,12 127,48 107,26 108,29 107,76 99,23
   2017/Xullo 104,12 108,32 103,75 124,06 106,79 107,22 106,73 98,93
   2017/Agosto 101,19 107,31 102,86 123,40 110,21 110,67 109,18 100,61
   2017/Setembro 106,92 111,55 106,22 127,37 112,82 112,70 111,74 100,14
   2017/Outubro 105,36 109,65 104,65 127,18 114,09 114,80 113,84 97,53
   2017/Novembro 105,40 109,86 104,81 130,84 110,05 111,27 110,14 95,97
   2017/Decembro 107,74 113,69 109,37 139,73 108,31 110,25 109,44 108,82
2018 - - - - - - - -
   2018/Xaneiro 108,13 113,02 107,76 125,77 107,91 108,83 108,65 94,83
   2018/Febreiro 105,95 111,51 107,25 132,82 106,65 108,38 107,78 98,42
   2018/Marzo 106,99 111,02 106,30 142,85 105,34 104,83 105,38 97,60
   2018/Abril 106,13 110,99 105,34 128,41 103,43 103,05 102,20 106,12
   2018/Maio 106,46 111,57 107,30 128,39 105,47 105,19 106,61 94,02
   2018/Xuño 107,87 113,15 110,28 129,44 107,46 107,40 107,98 96,07
   2018/Xullo 107,50 113,56 111,35 140,21 107,22 107,47 107,93 99,43

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2017 son provisionais
(-) Non procede

02-10-2018
Compartir: