Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por áreas xeográficas. Referencia 2010

Destino económico=IVU TOTAL Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  UEMUEOCDEResto do MundoUEMUEOCDEResto do Mundo
2012 101,82 102,20 104,53 122,66 110,78 110,13 116,25 129,20
2013 102,32 102,16 105,21 115,41 108,62 108,65 109,42 122,05
2014 100,62 103,84 104,29 105,75 109,93 109,70 110,17 122,08
2015 102,01 105,80 103,22 116,07 109,17 110,23 110,09 124,72
2016 102,03 106,16 102,39 115,34 106,13 107,48 107,13 103,95
   2016/Outubro 105,23 108,66 105,81 124,30 110,43 110,97 110,89 105,78
   2016/Novembro 100,36 107,12 102,43 121,44 111,58 112,11 112,43 104,89
   2016/Decembro 103,05 108,47 104,70 125,84 107,61 109,02 109,24 99,05
2017 .. .. .. .. .. .. .. ..
   2017/Xaneiro 102,44 107,10 104,28 132,80 106,16 107,94 108,51 100,00
   2017/Febreiro 100,24 105,15 102,64 132,03 108,19 109,13 109,59 106,01
   2017/Marzo 102,84 107,75 101,93 130,10 106,43 106,75 106,19 98,89
   2017/Abril 102,42 107,57 104,54 126,85 104,22 104,52 103,79 100,52
   2017/Maio 101,33 106,79 103,26 118,95 103,16 103,76 104,08 96,17
   2017/Xuño 102,11 107,60 103,57 115,81 105,06 106,22 105,54 99,56
   2017/Xullo 104,17 108,27 104,26 124,54 107,99 108,09 107,52 99,38
   2017/Agosto 102,12 107,15 103,25 123,34 110,51 110,82 109,09 100,69
   2017/Setembro 105,83 110,57 105,76 127,42 114,51 113,91 112,81 100,36
   2017/Outubro 105,69 110,05 105,67 127,04 114,70 115,15 114,15 92,78

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2016 son provisionais
(..) Dato non dispoñible

03-01-2018
Compartir: