Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por áreas xeográficas. Referencia 2010

Destino económico=IVU TOTAL Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  UEMUEOCDEResto do MundoUEMUEOCDEResto do Mundo
2017 103,75 108,65 104,45 127,62 107,38 108,40 107,84 99,30
2018 103,84 109,82 107,38 138,35 109,90 110,37 110,40 98,83
2019 103,51 108,45 106,81 130,23 110,64 111,80 112,07 101,24
2020 101,43 105,69 102,76 121,81 109,85 110,51 111,27 104,50
2021 101,84 103,18 105,09 132,48 116,83 117,34 119,78 106,82
   2021/Xullo 102,61 105,87 104,15 128,87 117,65 118,04 120,44 107,04
   2021/Agosto 97,55 97,90 101,79 133,67 114,29 114,54 117,32 110,27
   2021/Setembro 96,25 96,74 100,52 139,40 117,74 119,17 122,20 108,40
   2021/Outubro 104,41 106,33 105,25 144,48 124,32 125,04 127,12 109,53
   2021/Novembro 105,77 107,82 110,67 138,31 124,47 125,52 126,60 114,19
   2021/Decembro 111,78 107,31 114,20 146,55 129,61 131,10 132,03 110,88
2022/Xaneiro 104,57 105,44 110,48 153,07 124,38 125,55 128,52 109,57
2022/Febreiro 112,48 113,03 118,36 156,21 125,06 125,39 127,55 102,99
2022/Marzo 113,57 113,85 122,63 147,13 133,65 132,33 133,70 114,50
2022/Abril 115,77 118,97 127,53 156,83 135,77 134,92 135,30 117,92
2022/Maio 116,99 117,77 124,53 157,19 137,19 136,27 138,94 116,36
2022/Xuño 104,84 107,26 122,90 164,13 137,91 137,51 138,79 131,16
2022/Xullo 106,69 108,31 119,49 158,71 137,08 137,24 138,46 132,68

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2021 son provisionais.
O día 29 de abril de 2022 modificáronse os índices do ano 2020.

30-09-2022
Compartir: