Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  BENS DE CONSUMOBENS INTERMEDIOSBENS DE CAPITALNON ENERXÉTICOIVU TOTALBENS DE CONSUMOBENS INTERMEDIOSBENS DE CAPITALNON ENERXÉTICOIVU TOTAL
2012 105,52 113,19 86,86 105,70 110,57 124,12 108,97 123,41 114,09 118,44
2013 103,49 111,12 93,62 102,30 108,66 112,41 108,72 112,88 109,73 111,47
2014 103,34 106,34 89,87 100,49 105,13 112,69 111,46 107,73 109,43 112,11
2015 109,33 105,98 92,48 103,45 107,07 115,74 106,69 109,89 110,78 112,38
2016 112,95 102,07 94,16 102,65 106,17 113,03 95,26 109,94 106,79 107,11
   2016/Outubro 121,23 104,44 106,61 106,63 111,27 118,43 94,74 119,42 110,41 110,71
   2016/Novembro 116,51 103,54 87,83 106,23 107,84 120,98 98,07 107,36 110,36 111,86
   2016/Decembro 118,63 106,13 100,43 103,87 111,15 116,12 93,07 105,80 107,50 107,48
2017 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
   2017/Xaneiro 120,61 108,97 88,30 105,28 112,81 113,51 93,78 119,64 106,90 107,76
   2017/Febreiro 112,29 109,87 91,85 103,64 110,54 110,61 106,17 110,85 107,81 109,55
   2017/Marzo 116,09 106,53 93,27 104,09 109,90 109,23 97,20 108,08 105,35 105,42
   2017/Abril 110,76 111,33 96,43 103,34 110,92 107,38 96,81 103,77 103,96 103,76
   2017/Maio 111,78 105,73 92,21 100,96 107,84 107,95 93,00 108,36 102,62 103,34
   2017/Xuño 108,39 106,56 94,68 101,50 107,22 109,52 94,65 111,74 103,80 105,05
   2017/Xullo 116,70 105,97 100,87 104,13 110,13 110,91 95,07 117,89 106,64 106,65
   2017/Agosto 116,47 105,17 99,04 103,70 109,53 112,73 97,58 116,57 107,57 108,34
   2017/Setembro 119,03 107,90 99,69 106,06 112,03 115,94 99,18 120,38 110,33 111,25
   2017/Outubro 119,00 107,09 105,26 105,71 111,81 115,93 99,50 122,37 110,24 111,35

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2016 son provisionais
(..) Dato non dispoñible

03-01-2018
Compartir: