Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por ramas de actividade CNAE09. Referencia 2010

Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  IVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRAIVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRA
2013 108,66 107,58 129,14 103,95 111,47 120,49 103,36 112,32
2014 105,13 105,20 116,98 102,16 112,11 115,83 107,15 112,88
2015 107,07 107,53 113,00 105,05 112,38 109,51 115,44 113,00
2016 106,39 100,89 99,65 106,31 107,41 110,66 104,69 108,32
2017 110,87 111,21 120,97 108,25 106,96 110,60 120,03 107,70
   2017/Xullo 109,64 118,76 112,74 107,80 105,93 113,11 115,73 106,67
   2017/Agosto 109,26 111,75 114,40 106,70 108,40 114,30 105,09 109,21
   2017/Setembro 112,34 105,57 117,71 110,43 110,38 108,74 109,70 111,37
   2017/Outubro 111,04 109,81 118,32 108,62 111,93 108,28 123,11 112,84
   2017/Novembro 112,31 108,88 130,97 108,91 108,66 104,32 113,86 109,83
   2017/Decembro 118,06 112,11 135,28 114,03 109,74 99,29 130,48 110,53
2018 - - - - - - - -
   2018/Xaneiro 112,95 101,51 110,40 112,64 107,22 96,05 113,10 108,18
   2018/Febreiro 114,57 103,91 130,99 111,31 106,86 101,92 120,64 107,62
   2018/Marzo 117,02 120,96 125,97 114,52 104,67 108,85 121,40 105,22
   2018/Abril 111,97 108,04 136,42 107,28 103,09 102,94 128,89 103,51
   2018/Maio 113,38 119,27 146,54 107,89 105,20 105,51 134,27 105,73
   2018/Xuño 115,75 118,39 150,15 108,94 106,65 108,75 132,24 107,16
   2018/Xullo 119,64 114,04 157,48 113,70 107,13 114,26 147,62 107,45

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2017 son provisionais
(-) Non procede

02-10-2018
Compartir: