Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por ramas de actividade CNAE09. Referencia 2010

Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  IVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRAIVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRA
2012 110,57 102,86 132,18 105,70 118,44 123,21 102,87 119,67
2013 108,66 107,58 129,14 103,95 111,47 120,49 103,36 112,32
2014 105,13 105,20 116,98 102,16 112,11 115,83 107,15 112,88
2015 107,07 107,53 113,00 105,05 112,38 109,51 115,44 113,00
2016 106,17 101,38 99,15 106,13 107,11 110,63 104,67 108,00
   2016/Outubro 111,27 135,92 106,67 110,04 110,71 114,36 103,45 111,59
   2016/Novembro 107,84 106,67 99,14 107,97 111,86 127,87 107,57 112,63
   2016/Decembro 111,15 97,70 119,58 109,01 107,48 108,74 110,12 109,45
2017 .. .. .. .. .. .. .. ..
   2017/Xaneiro 112,81 116,14 127,40 109,24 107,76 102,14 118,20 108,57
   2017/Febreiro 110,54 107,93 130,08 106,82 109,55 111,87 133,37 110,32
   2017/Marzo 109,90 103,32 115,58 108,52 105,42 125,47 129,45 105,75
   2017/Abril 110,92 109,47 126,69 108,39 103,76 110,75 121,14 104,35
   2017/Maio 107,84 112,79 118,81 105,04 103,34 113,41 109,73 103,98
   2017/Xuño 107,22 116,22 112,21 105,11 105,05 112,76 123,72 105,64
   2017/Xullo 110,13 116,44 114,62 108,18 106,65 113,26 115,84 107,38
   2017/Agosto 109,53 108,21 116,49 106,87 108,34 114,12 105,08 109,11
   2017/Setembro 112,03 110,56 119,35 109,74 111,25 107,95 110,35 112,27
   2017/Outubro 111,81 111,40 120,16 109,16 111,35 108,08 123,51 112,56

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2016 son provisionais
(..) Dato non dispoñible

03-01-2018
Compartir: