Índices de valor unitario para o comercio exterior


Índices de valor unitario encadeados por ramas de actividade CNAE09. Referencia 2010

Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  IVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRAIVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRA
2016 106,39 100,89 99,65 106,31 107,41 110,66 104,69 108,32
2017 111,14 111,03 122,26 108,37 107,03 109,79 120,05 107,78
2018 116,29 117,29 148,25 110,49 109,16 105,48 129,37 109,85
2019 113,60 108,47 139,90 108,71 110,94 104,33 124,21 111,89
2020 106,84 101,25 121,46 103,51 110,80 100,43 107,49 112,07
   2020/Outubro 104,53 101,90 104,48 102,64 114,19 100,24 108,19 115,60
   2020/Novembro 107,93 107,18 112,46 105,31 114,83 107,67 99,92 116,32
   2020/Decembro 110,75 101,85 98,49 109,90 112,58 100,13 120,37 113,85
2021/Xaneiro 106,40 82,66 123,50 103,56 109,90 98,99 99,70 111,13
2021/Febreiro 107,68 98,92 142,41 102,64 112,72 100,95 106,79 114,00
2021/Marzo 108,99 108,06 155,78 103,14 111,56 106,50 107,33 112,62
2021/Abril 110,26 108,65 147,61 105,14 111,68 109,83 114,26 112,76
2021/Maio 109,86 125,68 157,73 103,75 114,11 109,35 99,77 115,45
2021/Xuño 110,83 113,79 153,17 105,48 115,04 109,27 108,29 116,29
2021/Xullo 109,41 108,42 130,78 105,33 118,84 107,15 126,15 120,04
2021/Agosto 110,86 95,67 161,49 104,76 116,05 95,27 105,10 117,55
2021/Setembro 111,23 103,42 159,12 105,26 122,02 100,98 118,09 123,29
2021/Outubro 116,40 103,24 140,16 112,01 124,72 102,89 119,22 126,28

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2020 son provisionais
29-12-2021
Compartir: