Índices de competitividade exterior


Índices de competitividade exterior de prezos e custos. Principais resultados

Espazo=Galicia
  UEMUE
  Total con prezos de consumoTotal con prezos industriaisTotal con valores unitariosTotal con custos laborais unitariosTotal con custos laborais unitarios de manufacturasTotal co deflactor do PIBTotal con prezos de consumoTotal con prezos industriaisTotal con valores unitariosTotal con custos laborais unitariosTotal con custos laborais unitarios de manufacturasTotal co deflactor do PIB
2013 101,2 101,8 107,5 93,2 .. 97,3 100,8 101,3 106,8 92,9 .. 97,0
2014 100,7 101,1 108,5 90,5 .. 96,2 100,3 100,8 108,5 90,1 .. 95,8
2015 99,8 100,4 109,2 89,2 .. 95,1 99,0 99,7 108,9 88,4 .. 94,2
2016 99,2 99,5 106,4 87,3 .. 94,6 99,1 99,3 106,4 86,8 .. 94,4
2017/Xaneiro 100,5 100,8 103,6       100,7 100,7 103,7      
2017/Febreiro 100,2 100,4 104,1       100,3 100,3 104,2      
2017/Marzo 100,0 100,5 102,3 86,3 .. 94,9 100,2 100,4 102,4 85,8 .. 94,9
2017/Abril 100,0 99,0 103,0       100,0 98,8 103,2      
2017/Maio 99,8 100,0 101,7       99,8 99,9 101,8      
2017/Xuño 99,7 100,0 102,9 86,2 .. 94,8 99,7 99,9 103,0 85,5 .. 94,8
2017/Xullo 99,7 100,2 104,0       99,8 100,1 104,2      
2017/Agosto 99,8 100,9 104,6       100,0 101,0 104,9      
2017/Setembro 99,7 101,2 105,9 85,8 .. 94,5 99,9 101,2 106,2 85,2 .. 94,6
2017/Outubro 99,8 101,0 104,3       99,8 100,9 104,5      
2017/Novembro 100,0 101,2 101,2       100,0 101,2 101,5      
2017/Decembro 99,9 101,9 103,5 86,2 .. 94,8 99,9 101,9 103,8 85,5 .. 94,8
2018/Xaneiro 99,8 102,2 102,2       99,8 102,1 102,5      
2018/Febreiro 100,1 101,4 102,2       100,1 101,3 102,4      
2018/Marzo 99,9 100,9 102,4 85,7 .. 94,5 99,9 100,8 102,7 84,9 .. 94,4
2018/Abril 99,8 101,7 102,7       99,9 101,6 103,0      
2018/Maio 100,0 101,5 102,9       100,1 101,4 103,2      
2018/Xuño 100,1 101,7 101,9 85,1 .. 94,5 100,2 101,7 102,2 84,4 .. 94,5
2018/Xullo 100,0 101,6 101,1       100,2 101,6 101,4      
2018/Agosto 100,0 101,8 102,9       100,2 101,8 103,2      
2018/Setembro 100,0 101,8 104,8 84,1 .. 94,3 100,3 101,7 105,0 83,5 .. 94,4
2018/Outubro 100,0 102,2 105,3       100,2 102,1 105,5      
2018/Novembro 99,9 102,5 106,3       100,0 102,3 106,4      
2018/Decembro 99,7 102,1 106,6 .. .. 94,3 99,9 102,0 106,8 .. .. 94,4
2019/Xaneiro 99,6 101,3 107,0       99,7 101,2 107,1      
2019/Febreiro 99,9 .. ..       100,0 .. ..      

Fonte: IGE. Índices de competitividade exterior
Nota: A caída do índice reflicte melloras na competitividade
  • UEM: Unión Económica e Monetaria
  • UE: Unión Europea

(..) Dato non dispoñible

03-04-2019
Compartir: