Índices de competitividade exterior


Índices de competitividade exterior de prezos e custos. Principais resultados

Espazo=Galicia
  UEMUE
  Total con prezos de consumoTotal con prezos industriaisTotal con valores unitariosTotal con custos laborais unitariosTotal con custos laborais unitarios de manufacturasTotal co deflactor do PIBTotal con prezos de consumoTotal con prezos industriaisTotal con valores unitariosTotal con custos laborais unitariosTotal con custos laborais unitarios de manufacturasTotal co deflactor do PIB
2015 99,8 100,4 109,2 89,2 .. 95,1 98,9 99,7 108,9 88,4 .. 94,2
2016 99,1 99,5 106,4 87,2 .. 94,5 99,1 99,3 106,4 86,8 .. 94,3
2017 99,9 100,6 103,4 86,0 .. 94,7 100,0 100,5 103,6 85,5 .. 94,6
2018 99,9 101,8 103,4 84,4 .. 94,4 100,1 101,7 103,6 83,7 .. 94,3
   2018/Agosto 100,0 101,9 103,0       100,3 101,9 103,2      
   2018/Setembro 100,1 102,0 104,9 83,8 .. 94,4 100,4 101,9 105,0 83,2 .. 94,5
   2018/Outubro 100,0 102,4 105,3       100,2 102,3 105,4      
   2018/Novembro 99,9 102,6 106,2       100,0 102,5 106,3      
   2018/Decembro 99,7 102,2 106,6 83,3 .. 94,4 99,9 102,1 106,6 82,6 .. 94,5
2019/Xaneiro 99,6 101,4 106,0       99,7 101,3 106,0      
2019/Febreiro 99,8 101,7 106,6       99,9 101,5 106,7      
2019/Marzo 99,9 102,0 106,0 83,6 .. 94,0 99,8 101,7 105,9 82,8 .. 93,9
2019/Abril 99,7 101,9 106,3       99,7 101,6 106,2      
2019/Maio 99,6 102,1 106,0       99,6 101,9 106,0      
2019/Xuño 99,2 101,3 104,9 .. .. 94,1 99,3 101,2 104,9 .. .. 94,0
2019/Xullo 99,3 101,1 103,3       99,5 100,9 103,3      
2019/Agosto 99,1 99,6 104,6       99,4 99,5 104,7      
2019/Setembro 99,0 .. .. .. .. .. 99,2 .. .. .. .. ..

Fonte: IGE. Índices de competitividade exterior
Nota: A caída do índice reflicte melloras na competitividade
  • UEM: Unión Económica e Monetaria
  • UE: Unión Europea

(..) Dato non dispoñible

06-11-2019
Compartir: