Enquisa estrutural ás empresas


Número de empresas por estrato de asalariados. Galicia. Ano 2007

Unidade: Número
Espazo=Galicia
  Total asalariados<66-2425-99>=100
Total actividade 66.403 51.694 11.568 2.740 401
Industria 8.904 5.259 2.475 1.004 166
Construción 11.545 8.338 2.649 502 56
Servizos 45.954 38.097 6.444 1.234 179

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
22-12-2009
Compartir: