Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas por tipoloxía dos inversores. Galicia. Ano 2007. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  Total100% particulares100% institucionales (1)Mixtos
Total actividade 100,0 90,9 4,9 4,1
Industria 100,0 87,8 8,3 3,8
Construción 100,0 96,5 1,8 1,7
Servizos 100,0 90,0 5,0 4,7

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: 
O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
(1) Outras empresas, Entidades financeiras, Fondos de capital risco, Sector Público, etc.

28-12-2009
Compartir: