Enquisa estrutural ás empresas


Número de ocupados segundo a relación coa empresa. Galicia. Ano 2007. Ano 2007

Unidade: Número
Espazo=Galicia
  TotalPersoal asalariadoTitulares e AAFF (1)
Total actividade 523.504 474.077 49.427
Industria 155.247 140.361 14.886
Construción 82.426 78.201 4.224
Servizos 285.831 255.515 30.316

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: 
O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
(1) AAFF: Axudas familiares.

28-12-2009
Compartir: