Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de mulleres segundo a relación coa empresa. Galicia. Ano 2007. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  TotalPersoal asalariadoTitulares e AAFF (1)
Total actividade 34,3 34,2 34,9
Industria 30,9 29,4 44,7
Construción 8,0 7,5 16,4
Servizos 43,7 45,0 32,6

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: 
O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
(1) AAFF: Axudas familiares.

28-12-2009
Compartir: