Enquisa estrutural ás empresas


Flexibilidade de horario por conciliación familiar. Galicia. Ano 2007. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  EmpresasOcupados
Total actividade 3,3 0,8
Industria 5,1 0,5
Construción 1,2 0,3
Servizos 3,5 1,0

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: 
O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
A porcentaxe é sobre o total.

28-12-2009
Compartir: