Enquisa estrutural ás empresas


Ocupados con titulación superior. Galicia. Ano 2007

Unidade: Número e porcentaxe
Espazo=Galicia
  NúmeroPorcentaxe
Total actividade 40.248 7,7
Industria 7.068 4,6
Construción 2.790 3,4
Servizos 30.390 10,6

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
22-12-2009
Compartir: