Enquisa estrutural ás empresas


Destino xeográfico das vendas (en porcentaxe da cifra de negocios). Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  GaliciaResto EspañaResto Mundo
Total actividade 88,0 9,9 2,1
Industria 82,8 13,1 4,1
Construción 94,9 4,8 0,3
Servizos 87,3 10,6 2,2

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
22-12-2009
Compartir: