Enquisa estrutural ás empresas


Tipoloxía dos clientes (en porcentaxe da cifra de negocios). Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  ParticularesMesmo grupoAdministracións PúblicasOutros
Total actividade 58,3 1,8 3,0 36,9
Industria 41,5 3,0 1,9 53,6
Construción 56,8 1,3 3,1 38,8
Servizos 62,0 1,7 3,2 33,2

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
22-12-2009
Compartir: