Enquisa estrutural ás empresas


Concentración das vendas (en porcentaxe da cifra de negocios dos tres maiores clientes). Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  Top-3Cliente 1Cliente 2Cliente 3
Total actividade 44,3 29,2 9,3 5,7
Industria 54,3 36,2 11,2 6,9
Construción 59,2 37,1 13,7 8,3
Servizos 38,6 25,9 7,8 4,8

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
22-12-2009
Compartir: