Enquisa estrutural ás empresas


Orixe xeográfico das compras netas. Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  GaliciaResto EspañaResto Mundo
Total actividade 75,7 20,6 3,7
Industria 71,3 23,3 5,4
Construción 88,1 11,3 0,6
Servizos 73,4 22,4 4,1

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
22-12-2009
Compartir: