Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas das razóns que impulsaron a cooperación (1). Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  Novos produtos ou procesosAbastacemento de materias primasIncorporar novas tecnoloxíasEconomías de escalaNovos mercadosOutras
Total actividade 36,5 32,7 28,7 28,6 38,9 14,3
Industria 63,4 46,1 47,3 37,8 47,0 12,1
Construción 10,4 44,6 11,8 21,1 14,9 16,4
Servizos 34,0 28,3 26,8 27,6 40,2 14,6

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: 
O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
(1) Resposta múltiple (resposta con máis dunha opción).

28-12-2009
Compartir: