Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas pola tipoloxía dos socios na cooperación(1). Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  ProveedoresClientesCompetenciaConsultoresUniversidades, centros tecnolóxicos e similaresOutros
Total actividade 41,2 41,0 51,6 12,5 15,1 6,6
Industria 41,7 54,9 45,3 27,2 33,5 2,1
Construción 32,9 40,1 51,7 3,3 3,8 0,0
Servizos 42,1 38,1 52,9 10,5 12,5 8,4

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: 
O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
(1) Resposta múltiple (resposta con máis dunha opción).
A porcentaxe é sobre empresas con cooperación.

28-12-2009
Compartir: