Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas segundo recurriron ou non a financiamento externo. Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  SiNon
Total actividade 36,7 63,3
Industria 42,8 57,2
Construción 36,2 63,8
Servizos 35,7 64,3

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
22-12-2009
Compartir: