Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas polas razóns que non recurriron ao financiamento (1). Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  Non foi necesarioPrevían rechazoDificultades de accesoElevado custo débedaNon lle gusta deberOutras
Total actividade 81,1 5,0 11,1 10,4 14,1 7,7
Industria 80,8 4,6 8,7 12,9 16,2 6,3
Construción 82,7 3,1 14,2 9,4 15,7 5,5
Servizos 80,8 5,5 10,7 10,2 13,3 8,4

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: 
O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
(1) Resposta múltiple (resposta con máis dunha opción).

28-12-2009
Compartir: