Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas polos tipos de fontes de financiamento (1). Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  HipotecaDesconto comercialFinanciamento públicoCréditos proveedoresAchegas capitalOutras
Total actividade 52,4 67,2 16,4 17,2 5,0 11,7
Industria 49,4 69,6 27,3 20,5 4,6 16,3
Construción 45,1 82,6 13,4 26,7 3,5 7,9
Servizos 54,9 62,7 14,6 14,0 5,5 11,6

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: 
O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
(1) Resposta múltiple (resposta con máis dunha opción).

28-12-2009
Compartir: