Enquisa estrutural ás empresas


Enquisa estrutural a empresas. Ano 2007

Espazo=Galicia
  IndustriaConstruciónServiciosTotal
ESTRUTURA EMPRESARIAL        
   Número de empresas por estrato de asalariados (total) 8.904 11.545 45.954 66.403
      Menos de 6 5.259 8.338 38.097 51.694
      De 6 a 24 2.475 2.649 6.444 11.568
      De 25 a 99 1.004 502 1.234 2.740
      De 100 ou máis 166 56 179 401
EMPREGO        
   Número de ocupados segundo a relación coa empresa        
      Ocupados 155.247 82.426 285.831 523.504
      Asalariados 140.361 78.201 255.515 474.077
   Porcentaxe de mulleres segundo a relación coa empresa        
      Ocupados 30,9 8,0 43,7 34,3
      Asalariados 29,4 7,5 45,0 34,2
   Ocupados con residencia habitual fóra de Galicia (porcentaxes) 1,9 2,8 3,9 3,1
      Resto de España 1,6 1,8 3,2 2,5
      Portugal 0,3 1,1 0,7 0,6
   Número de ocupados con funcións TIC 1.118 462 5.032 6.612
   Número de ocupados con funcións I+D+i 1.261 193 2.505 3.959
MERCADOS, CLIENTES E PROVEEDORES        
   Destino xeográfico das vendas (porcentaxes)        
      Galicia 82,8 94,9 87,3 88,0
      Resto de España 13,1 4,8 10,6 9,9
      Resto do mundo 4,1 0,3 2,2 2,1
   Orixe xeográfico das compras (porcentaxes)        
      Galicia 71,3 88,1 73,4 75,7
      Resto de España 23,3 11,3 22,4 20,6
      Resto do mundo 5,4 0,6 4,1 3,7
FINANCIAMENTO        
   Porcentaxe de empresas que recurriron a financiamento externo 42,8 36,2 35,7 36,7
   Porcentaxe de empresas que non recurriron a financiamento externo 57,2 63,8 64,3 63,3
USO DO GALEGO        
   Porcentaxe de uso do galego nas comunicacións orais co exterior        
      Nunca ou case nunca 24,5 10,6 27,7 23,9
      Ás veces (depende) 28,9 39,4 40,1 38,4
      Sempre ou case sempre 46,6 50,0 32,2 37,7
   Porcentaxe de uso do galego nas comunicacións escritas co exterior        
      Nunca ou case nunca 57,3 58,8 63,3 61,6
      Ás veces (depende) 24,9 27,3 22,5 23,7
      Sempre ou case sempre 17,8 13,9 14,3 14,7
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN        
   Equipamento e uso das tecnoloxías da información e comunicación (porcentaxes)        
      Internet 70,6 55,0 68,7 66,6
      Intranet 21,7 12,9 21,5 20,0
      Rede LAN 18,2 12,2 21,1 19,2
      Informática de pedidos 19,1 5,7 16,9 15,2
      Informática de xestión 25,6 14,4 23,8 22,4
      Factura dixital 7,7 3,7 5,7 5,6
      Software libre 19,6 16,7 21,8 20,6
      Firma dixital 18,7 13,1 17,1 16,6
      Teletraballo 1,5 0,6 2,8 2,3
   Gasto das empresas en TIC        
      Porcentaxe de empresas con gasto en TIC 25,8 24,9 30,7 29,1
      Gasto medio (euros) 14.364 2.684 19.684 16.519
      Distribución do gasto en TIC (porcentaxes)        
         Equipos 43,1 65,5 64,5 62,3
         Software 50,4 33,2 33,6 35,3
         Datacenter 6,5 1,2 1,9 2,4

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93
23-12-2009
Compartir: