Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas pola finalidade do financiamento solicitado (1). Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  Terreos, bens naturais ou edificiosMobiliario, maquinaria e instrumentosElementos de transporteTICI+D+iCirculanteRefinanciación débedaOutros
Total actividade 20,5 29,6 21,6 7,1 4,1 60,8 15,3 7,1
Industria 11,9 43,4 24,7 10,0 6,9 58,7 17,0 5,4
Construción 16,1 38,0 28,1 2,0 1,8 75,6 18,0 1,3
Servizos 23,6 24,2 19,3 7,8 4,0 57,5 14,3 8,9

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: 
O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
(1) Resposta múltiple (resposta con máis dunha opción).

28-12-2009
Compartir: