Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas segundo uso do galego na imaxe corporativa e nas comunicacións escritas internas. Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  Imaxe corporativaComunicacións escritas internas
  Nunca ou case nuncaÁs veces (depende)Sempre ou case sempreNunca ou case nuncaÁs veces (depende)Sempre ou case sempre
Total actividade 71,2 13,9 14,9 64,9 13,1 22,0
Industria 64,6 16,7 18,7 57,0 15,5 27,5
Construción 75,0 15,3 9,7 60,8 13,5 25,7
Servizos 71,4 13,0 15,6 67,6 12,6 19,8

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
23-12-2009
Compartir: