Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas segundo uso do galego nas comunicacións orais internas por tipo de persoal. Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  Directivos e técnicosAdministrativos, operarios e subalternos
  Nunca ou case nuncaÁs veces (depende)Sempre ou case sempreNunca ou case nuncaÁs veces (depende)Sempre ou case sempre
Total actividade 34,9 22,6 42,5 32,7 24,1 43,2
Industria 31,6 17,3 51,2 24,0 21,5 54,5
Construción 16,9 21,4 61,8 15,4 22,1 62,5
Servizos 40,8 24,0 35,1 39,7 25,3 34,9

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
23-12-2009
Compartir: