Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas con existencia de criterios explícitos sobre qué língua usar. Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  Atención oralComunicacións escritasContratación de persoal
Total actividade 3,3 3,1 4,5
Industria 2,3 2,1 4,6
Construción 2,1 2,2 1,8
Servizos 3,8 3,6 5,2

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
23-12-2009
Compartir: