Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas con preparación do persoal de atención ao público para atender en galego. Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  % de traballadores preparados
  <25%>=25% a <50%>=50% a <75%>=75%
Total actividade 27,8 3,2 10,9 58,1
Industria 25,4 3,0 9,9 61,7
Construción 36,1 1,1 8,6 54,2
Servizos 26,9 3,6 11,6 57,9

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
23-12-2009
Compartir: