Enquisa estrutural ás empresas


Porcentaxe de empresas que dispoñen de internet e tipo de acceso (1). Galicia. Ano 2007

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  Total actividadeIndustriaConstruciónServizos
Internet 66,6 70,6 55,0 68,7
Básica 22,5 27,2 23,7 21,4
RDSI 11,4 14,5 8,1 11,4
ADSL 80,4 80,4 81,8 80,2
Cable 19,3 19,6 19,6 19,2
Outras 3,2 5,3 1,0 3,3

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a empresas
Nota: 
O sector servizos inclúe as seccións G, H, I, J, K, M e O da CNAE-93.
(1) Tipo de acceso é por resposta múltiple (resposta con máis dunha opción).

28-12-2009
Compartir: