Confianza empresarial


Índice galego de confianza empresarial (IGACE)

Espazo=Galicia
  IndustriaConstruciónComercio polo miúdoResto de servizosTotal
2007/I 18,8 17,6 15,2 26,2 22,8
2007/II 10,4 18,6 11,1 15,7 14,8
2007/III 2,3 1,4 6,0 9,7 6,7
2007/IV -7,9 -14,7 -11,7 -2,7 -6,1
2008/I -10,6 -18,7 -8,8 -11,3 -12,2
2008/II -22,8 -26,7 -25,9 -22,6 -23,5
2008/III -39,2 -31,5 -27,2 -34,1 -34,3
2008/IV -48,1 -44,0 -38,9 -42,1 -43,4
2009/I -37,1 -27,1 -36,7 -36,1 -34,9
2009/II -26,9 -30,5 -27,6 -27,1 -27,6
2009/III -29,4 -42,1 -23,7 -25,8 -28,9
2009/IV -26,2 -32,5 -21,8 -23,9 -25,5
2010/I -21,1 -18,3 -14,2 -18,5 -18,7
2010/II -19,1 -32,8 -13,1 -23,2 -23,2
2010/III -25,1 -40,8 -12,7 -24,7 -26,5
2010/IV -26,6 -50,0 -26,5 -31,5 -33,0
2011/I -20,7 -43,0 -23,9 -22,5 -25,3
2011/II -22,2 -44,7 -16,2 -24,4 -26,5
2011/III -34,0 -49,5 -25,7 -32,2 -34,7
2011/IV -33,5 -47,6 -38,8 -40,0 -39,8
2012/I -25,5 -48,6 -31,6 -33,7 -34,2
2012/II -19,8 -46,5 -29,6 -36,2 -34,3
2012/III -28,8 -41,8 -38,7 -41,7 -39,2

Fonte: IGE. Confianza empresarial
Nota: O indicador de confianza empresarial varía de -100 a 100, sendo o valor 0 o punto neutral; valores positivos do indicador indican optimismo e valores negativos indican pesimismo por parte dos empresarios
Datos 2007-2008 recalculados por cambio á CNAE-2009 e nova estratificación
Datos provisionais

07-12-2012
Compartir: