Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  ConstituídasAmplían capitalReducen capitalDisoltas
  NúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapital
2018 4049 271.590.351 1248 1.098.372.241 265 1.001.428.664 1.406 -
   2018/Xaneiro 375 22.194.458 136 156.202.513 35 54.625.418 283 -
   2018/Febreiro 394 9.506.186 152 222.534.515 33 6.994.612 218 -
   2018/Marzo 397 26.450.392 111 395.364.868 21 18.328.888 109 -
   2018/Abril 394 9.241.084 95 47.206.429 15 4.868.369 90 -
   2018/Maio 388 10.099.427 100 26.098.245 21 9.745.769 72 -
   2018/Xuño 359 6.256.203 99 16.943.463 23 37.662.359 81 -
   2018/Xullo 291 42.039.940 100 49.151.467 25 67.615.544 60 -
   2018/Agosto 245 11.008.682 101 53.151.474 21 31.418.406 66 -
   2018/Setembro 262 80.226.549 70 19.764.754 10 174.461.222 50 -
   2018/Outubro 296 30.689.830 96 38.928.270 13 517.627.836 115 -
   2018/Novembro 304 13.656.896 86 26.668.967 20 8.434.032 116 -
   2018/Decembro 344 10.220.704 102 46.357.278 28 69.646.210 146 -
2019/Xaneiro 374 82.095.593 133 29.113.803 33 7.074.289 248 -
2019/Febreiro 384 20.611.815 152 63.661.944 37 17.926.167 195 -
2019/Marzo 381 12.228.859 111 72.923.311 26 6.873.053 112 -
2019/Abril 373 16.017.060 116 49.844.231 25 10.012.394 169 -

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
(-) Non procede

03-07-2019
Compartir: