Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  ConstituídasAmplían capital
  NúmeroCapitalNúmeroCapital
2016/Decembro 303 9.303.299 102 61.479.178
2017/Xaneiro 439 26.791.524 159 117.831.644
2017/Febreiro 417 74.233.450 143 108.277.731
2017/Marzo 438 10.879.465 117 32.060.044
2017/Abril 353 10.886.340 99 22.563.436
2017/Maio 327 4.948.764 93 29.858.329
2017/Xuño 394 140.378.411 101 28.124.437
2017/Xullo 288 4.462.311 71 15.122.055
2017/Agosto 290 11.154.155 96 25.428.386
2017/Setembro 262 8.497.776 104 21.411.420
2017/Outubro 295 4.595.946 86 55.526.660
2017/Novembro 300 7.968.756 105 26.319.866
2017/Decembro 290 7.576.916 80 28.435.397

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
05-01-2018
Compartir: