Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  ConstituídasAmplían capital
  NúmeroCapitalNúmeroCapital
2018/Novembro 304 13.656.896 86 26.668.967
2018/Decembro 344 10.220.704 102 46.357.278
2019/Xaneiro 374 82.095.593 133 29.113.803
2019/Febreiro 384 20.611.815 152 63.661.944
2019/Marzo 381 12.228.859 111 72.923.311
2019/Abril 373 16.017.060 116 49.844.231
2019/Maio 338 32.039.603 115 42.210.411
2019/Xuño 251 65.046.623 87 118.401.290
2019/Xullo 289 25.080.497 112 45.293.448
2019/Agosto 195 76.404.798 51 10.149.697
2019/Setembro 265 6.166.465 95 102.465.876
2019/Outubro 322 15.431.760 101 34.330.385
2019/Novembro 264 3.769.736 77 15.979.938

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
05-12-2019
Compartir: