Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  ConstituídasAmplían capital
  NúmeroCapitalNúmeroCapital
2017/Marzo 438 10.879.465 117 32.060.044
2017/Abril 353 10.886.340 99 22.563.436
2017/Maio 358 9.907.455 102 167.910.691
2017/Xuño 399 140.413.741 103 28.236.331
2017/Xullo 288 4.462.311 71 15.122.055
2017/Agosto 290 11.154.155 96 25.428.386
2017/Setembro 262 8.497.776 104 21.411.420
2017/Outubro 295 4.595.946 86 55.526.660
2017/Novembro 300 7.968.756 105 26.319.866
2017/Decembro 290 7.576.916 80 28.435.397
2018/Xaneiro 375 22.194.458 136 156.202.513
2018/Febreiro 394 9.506.186 152 222.534.515
2018/Marzo 397 26.450.392 111 395.364.868

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
06-04-2018
Compartir: