Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  ConstituídasAmplían capital
  NúmeroCapitalNúmeroCapital
2017/Setembro 262 8.497.776 104 21.411.420
2017/Outubro 295 4.595.946 86 55.526.660
2017/Novembro 300 7.968.756 105 26.319.866
2017/Decembro 290 7.576.916 80 28.435.397
2018/Xaneiro 375 22.194.458 136 156.202.513
2018/Febreiro 394 9.506.186 152 222.534.515
2018/Marzo 397 26.450.392 111 395.364.868
2018/Abril 394 9.241.084 95 47.206.429
2018/Maio 388 10.099.427 100 26.098.245
2018/Xuño 359 6.256.203 99 16.943.463
2018/Xullo 291 42.039.940 100 49.151.467
2018/Agosto 245 11.008.682 101 53.151.474
2018/Setembro 262 80.226.549 70 19.764.754

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
05-10-2018
Compartir: