Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  Reducen capitalDisoltas
  NúmeroCapitalNúmeroCapital
2016/Decembro 24 24.347.092 145 -
2017/Xaneiro 35 98.661.410 282 -
2017/Febreiro 35 48.484.851 207 -
2017/Marzo 34 8.602.771 126 -
2017/Abril 17 14.247.953 93 -
2017/Maio 21 10.921.540 82 -
2017/Xuño 24 5.599.739 86 -
2017/Xullo 16 8.507.064 66 -
2017/Agosto 23 24.779.302 88 -
2017/Setembro 16 10.744.435 64 -
2017/Outubro 16 7.469.256 97 -
2017/Novembro 22 48.510.129 109 -
2017/Decembro 13 2.796.985 112 -

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
(-) Non procede

05-01-2018
Compartir: