Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  Reducen capitalDisoltas
  NúmeroCapitalNúmeroCapital
2017/Setembro 16 10.744.435 64 -
2017/Outubro 16 7.469.256 97 -
2017/Novembro 22 48.510.129 109 -
2017/Decembro 13 2.796.985 112 -
2018/Xaneiro 35 54.625.418 283 -
2018/Febreiro 33 6.994.612 218 -
2018/Marzo 21 18.328.888 109 -
2018/Abril 15 4.868.369 90 -
2018/Maio 21 9.745.769 72 -
2018/Xuño 23 37.662.359 81 -
2018/Xullo 25 67.615.544 60 -
2018/Agosto 21 31.418.406 66 -
2018/Setembro 10 174.461.222 50 0

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
(-) Non procede

05-10-2018
Compartir: