Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  ConstituídasAmplían capitalReducen capitalDisoltas
  NúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapital
2016/Decembro 303 9.303.299 102 61.479.178 24 24.347.092 145 -
2017/Xaneiro 439 26.791.524 159 117.831.644 35 98.661.410 282 -
2017/Febreiro 417 74.233.450 143 108.277.731 35 48.484.851 207 -
2017/Marzo 438 10.879.465 117 32.060.044 34 8.602.771 126 -
2017/Abril 353 10.886.340 99 22.563.436 17 14.247.953 93 -
2017/Maio 327 4.948.764 93 29.858.329 21 10.921.540 82 -
2017/Xuño 394 140.378.411 101 28.124.437 24 5.599.739 86 -
2017/Xullo 288 4.462.311 71 15.122.055 16 8.507.064 66 -
2017/Agosto 290 11.154.155 96 25.428.386 23 24.779.302 88 -
2017/Setembro 262 8.497.776 104 21.411.420 16 10.744.435 64 -
2017/Outubro 295 4.595.946 86 55.526.660 16 7.469.256 97 -
2017/Novembro 300 7.968.756 105 26.319.866 22 48.510.129 109 -
2017/Decembro 290 7.576.916 80 28.435.397 13 2.796.985 112 -

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
(-) Non procede

05-01-2018
Compartir: