Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  ConstituídasAmplían capitalReducen capitalDisoltas
  NúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapital
2017/Xuño 399 140.413.741 103 28.236.331 24 5.599.739 91 -
2017/Xullo 288 4.462.311 71 15.122.055 16 8.507.064 66 -
2017/Agosto 290 11.154.155 96 25.428.386 23 24.779.302 88 -
2017/Setembro 262 8.497.776 104 21.411.420 16 10.744.435 64 -
2017/Outubro 295 4.595.946 86 55.526.660 16 7.469.256 97 -
2017/Novembro 300 7.968.756 105 26.319.866 22 48.510.129 109 -
2017/Decembro 290 7.576.916 80 28.435.397 13 2.796.985 112 -
2018/Xaneiro 375 22.194.458 136 156.202.513 35 54.625.418 283 -
2018/Febreiro 394 9.506.186 152 222.534.515 33 6.994.612 218 -
2018/Marzo 397 26.450.392 111 395.364.868 21 18.328.888 109 -
2018/Abril 394 9.241.084 95 47.206.429 15 4.868.369 90 -
2018/Maio 388 10.099.427 100 26.098.245 21 9.745.769 72 0
2018/Xuño 359 6.256.203 99 16.943.463 23 37.662.359 81 0

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
(-) Non procede

06-07-2018
Compartir: