Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME). Constitución, ampliación, redución e disolución de sociedades mercantís. Galicia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  ConstituídasAmplían capitalReducen capitalDisoltas
  NúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapital
2019/Xullo 289 25.080.497 112 45.293.448 15 3.656.615 83 -
2019/Agosto 195 76.404.798 51 10.149.697 23 6.361.546 43 -
2019/Setembro 265 6.166.465 95 102.465.876 21 7.662.577 71 -
2019/Outubro 322 15.431.760 101 34.330.385 24 14.379.291 110 -
2019/Novembro 264 3.769.736 77 15.979.938 25 6.611.355 120 -
2019/Decembro 323 17.333.903 103 122.459.697 25 11.785.829 183 -
2020/Xaneiro 326 30.424.551 105 117.625.732 27 246.151.869 214 -
2020/Febreiro 388 22.806.464 139 78.198.111 29 16.808.445 180 -
2020/Marzo 344 16.875.272 114 79.346.188 19 3.467.144 107 -
2020/Abril 96 22.637.937 26 5.598.458 4 391.616 28 -
2020/Maio 109 11.086.364 57 20.301.616 19 47.385.333 27 -
2020/Xuño 241 10.886.090 53 13.956.730 17 3.219.477 40 -
2020/Xullo 302 106.891.361 78 32.086.596 15 89.971.452 52 -

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: no caso das sociedades constituídas e as que amplían capital, especifícase o capital subscrito.
(-) Non procede

05-08-2020
Compartir: