Contas económicas anuais


Conta de bens e servizos. Base 2010. Serie 1995-2015

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Tipo de dato=Miles de euros Espazo=Galicia
  20112012201320142015
RECURSOS          
   Produción 110.817.344 106.484.822 106.704.867 107.478.068 109.850.261
   Impostos sobre os produtos 5.253.522 5.216.264 5.386.189 5.515.309 5.731.760
   Subvencións aos produtos 244.073 214.994 370.334 394.331 433.099
   Importacións de bens e servizos 30.568.662 29.569.957 29.931.610 28.992.780 28.721.150
EMPREGOS          
   Consumos intermedios 59.525.737 57.084.782 57.053.605 57.323.293 58.318.003
   Gasto en consumo final / Consumo final efectivo 47.762.915 46.972.679 46.357.750 46.161.917 46.757.536
      Individual 43.199.783 42.488.907 41.820.787 41.684.400 42.215.700
      Colectivo 4.563.132 4.483.772 4.536.963 4.477.517 4.541.836
   Formación bruta de capital 10.557.751 9.809.276 8.766.988 9.106.807 9.307.342
      Formación bruta de capital fixo 10.237.513 9.531.825 8.620.073 8.856.741 8.837.377
      Variación de existencias 320.238 277.451 146.915 250.066 469.965
   Exportación de bens e servizos 28.549.052 27.189.312 29.473.989 28.999.809 29.487.191

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais
30-11-2017
Compartir: