Contas económicas anuais


Contas de produción e explotación da economía galega. Base 2010. Serie 1995-2015

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  20112012201320142015
CONTA DE PRODUCIÓN. RECURSOS          
   Produción 110.817.344 106.484.822 106.704.867 107.478.068 109.850.261
   Impostos sobre os produtos 5.253.522 5.216.264 5.386.189 5.515.309 5.731.760
   Subvención sobre os produtos -244.073 -214.994 -370.334 -394.331 -433.099
CONTA DE PRODUCIÓN. EMPREGOS          
   Consumos intermedios 59.525.737 57.084.782 57.053.605 57.323.293 58.318.003
   Produto interior bruto 56.301.056 54.401.310 54.667.117 55.275.753 56.830.919
CONTA DE EXPLOTACIÓN. RECURSOS          
   Produto interior bruto 56.301.056 54.401.310 54.667.117 55.275.753 56.830.919
CONTA DE EXPLOTACIÓN. EMPREGOS          
   Remuneración dos asalariados 26.284.449 24.711.325 24.425.401 24.326.490 24.805.670
      Soldos e salarios 20.263.398 18.956.993 18.721.265 18.557.719 19.069.176
      Cotizacións sociais 6.021.051 5.754.332 5.704.136 5.768.771 5.736.494
   Impostos sobre a produción e as importacións 5.902.339 5.977.914 6.247.753 6.399.470 6.682.061
      Impostos sobre os produtos 5.253.522 5.216.264 5.386.189 5.515.309 5.731.760
         IVE 3.317.626 3.373.428 3.611.555 3.746.157 3.912.050
         Impostos sobre as importacións 85.719 81.702 85.863 98.327 98.327
         Outros impostos sobre os produtos 1.850.177 1.761.134 1.688.771 1.670.825 1.721.383
      Outros impostos sobre a produción 648.817 761.650 861.564 884.161 950.301
   Subvencións -831.584 -779.017 -907.320 -940.112 -991.329
      Subvencións aos produtos -244.073 -214.994 -370.334 -394.331 -433.099
      Outras subvencións sobre a produción -587.511 -564.023 -536.986 -545.781 -558.230
   Excedente de explotación bruto/renda mixta 24.945.852 24.491.088 24.901.283 25.489.905 26.334.517

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais
30-11-2017
Compartir: