Contas económicas anuais


Sectores característicos da economía galega.Base 2010

Unidade: (%) , postos de traballo e miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  20112012201320142015
Peso no PIB (%)
      Cadea forestal-madeira 1,8 1,7 1,6 1,6 1,8
      Fabricación de vehículos e compoñentes 2,3 2,2 2,5 2,5 2,3
      Sector da pesca 2,1 2,0 1,8 2,0 1,9
      Ramas características do sector cultural 2,4 2,6 2,2 2,2 2,2
      Sector do transporte e da loxística 3,9 4,0 3,8 3,8 4,0
Emprego (postos de traballo)
      Cadea forestal-madeira 24.374 22.319 21.321 21.239 22.150
      Fabricación de vehículos e compoñentes 17.850 17.452 17.369 16.387 15.779
      Sector da pesca 33.352 33.656 33.141 33.065 33.503
      Ramas características do sector cultural 36.074 33.861 33.242 33.104 35.080
      Sector do transporte e da loxística 54.014 51.383 49.782 49.304 48.590
Valor engadido bruto
      Cadea forestal-madeira 988.014 922.495 882.396 901.892 1.010.195
      Fabricación de vehículos e compoñentes 1.270.899 1.175.887 1.380.547 1.396.229 1.323.645
      Sector da pesca 1.165.449 1.082.482 1.009.697 1.111.596 1.097.557
      Ramas características do sector cultural 1.351.031 1.390.468 1.218.590 1.207.170 1.252.472
      Sector do transporte e da loxística 2.197.585 2.153.269 2.073.434 2.125.610 2.276.709

Fonte: Contas económicas de Galicia. Base 2010
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais
16-02-2018
Compartir: