Contas económicas anuais


Sectores característicos da economía galega.Base 2010

Espazo=Galicia
  20112012201320142015
Peso no PIB (%)
      Cadea forestal-madeira 1,8 1,7 1,6 1,6 1,8
      Fabricación de vehículos e compoñentes 2,3 2,2 2,5 2,5 2,3
      Sector da pesca 2,1 2,0 1,8 2,0 1,9
      Ramas características do sector cultural 2,4 2,6 2,2 2,2 2,2
      Sector do transporte e da loxística 3,9 4,0 3,8 3,8 4,0
Emprego (postos de traballo)
      Cadea forestal-madeira 24.374 22.319 21.321 21.239 22.150
      Fabricación de vehículos e compoñentes 17.850 17.452 17.369 16.387 15.779
      Sector da pesca 33.352 33.656 33.141 33.065 33.503
      Ramas características do sector cultural 36.074 33.861 33.242 33.104 35.080
      Sector do transporte e da loxística 54.014 51.383 49.782 49.304 48.590

Fonte: Contas económicas de Galicia. Base 2010
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais
30-11-2017
Compartir: