Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Niveis Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  201520162016/III2016/IV2017/I2017/II2017/III
Total
      Total 956.959 975.923 977.956 985.234 989.502 992.516 997.837
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 66.832 69.917 69.843 73.147 73.211 71.601 72.542
         Industria 139.345 142.912 143.395 144.121 145.579 146.913 148.334
            Industria manufactureira 128.095 131.408 131.855 132.527 134.086 135.378 136.694
         Construción 70.988 70.280 70.206 70.483 70.951 71.149 71.054
         Ramas dos servizos 679.794 692.814 694.512 697.483 699.760 702.853 705.907
            Comercio, transporte e hostalería 269.105 273.546 274.414 275.427 276.036 278.723 280.021
            Información e comunicacións 16.398 17.084 17.129 17.199 17.041 17.093 17.291
            Actividades financeiras e de seguros 14.112 13.525 13.534 13.516 13.577 13.602 13.622
            Actividades inmobiliarias 7.005 6.487 6.483 6.454 6.355 6.418 6.476
            Actividades profesionais 86.071 88.975 89.497 90.558 91.077 92.484 93.225
            Administración pública, sanidade e educación 212.237 215.983 216.257 217.446 217.417 216.864 217.439
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 74.866 77.212 77.199 76.883 78.257 77.669 77.833
         Servizos non de mercado 163.970 165.042 165.250 165.398 165.431 164.851 164.967
Asalariados
      Total 796.701 811.344 812.711 819.333 822.102 826.866 831.571
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 29.115 30.295 30.154 32.107 30.756 29.937 30.713
         Industria 125.301 128.931 129.392 130.120 131.351 132.631 134.032
            Industria manufactureira 114.385 117.844 118.284 118.903 120.195 121.424 122.716
         Construción 58.731 58.229 58.091 58.433 58.600 58.818 58.942
         Ramas dos servizos 583.554 593.889 595.073 598.672 601.395 605.480 607.884
            Comercio, transporte e hostalería 214.051 218.696 219.276 221.012 222.297 226.180 227.196
            Información e comunicacións 15.550 15.694 15.728 15.791 15.686 15.738 15.918
            Actividades financeiras e de seguros 12.919 12.472 12.483 12.462 12.346 12.371 12.390
            Actividades inmobiliarias 6.338 5.906 5.912 5.893 5.711 5.775 5.831
            Actividades profesionais 71.842 72.958 73.288 73.979 74.595 75.440 76.040
            Administración pública, sanidade e educación 205.843 209.510 209.741 210.939 210.878 210.397 211.003
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 57.011 58.653 58.644 58.596 59.881 59.580 59.505
         Servizos non de mercado 163.970 165.042 165.250 165.398 165.431 164.851 164.967

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos de 2016 e 2017 son avance.
30-11-2017
Compartir: