Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Niveis Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  201620172017/II2017/III2017/IV20182018/I2018/II
Total
      Total 975.923 993.600 990.666 996.056 999.634 .. 1.003.876 1.008.530
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 69.917 72.349 71.733 72.569 71.767 .. 69.913 67.315
         Industria 142.912 147.632 146.919 148.332 149.560 .. 150.704 152.593
            Industria manufactureira 131.408 135.940 135.253 136.599 137.833 .. 139.171 141.008
         Construción 70.280 70.860 70.580 70.777 71.875 .. 73.523 74.329
         Ramas dos servizos 692.814 702.758 701.433 704.379 706.432 .. 709.736 714.293
            Comercio, transporte e hostalería 273.546 278.346 278.191 279.463 279.991 .. 282.421 284.019
            Información e comunicacións 17.084 17.108 17.013 17.192 17.239 .. 16.961 17.220
            Actividades financeiras e de seguros 13.525 13.661 13.656 13.693 13.689 .. 13.529 13.546
            Actividades inmobiliarias 6.487 6.660 6.633 6.700 6.746 .. 6.964 7.011
            Actividades profesionais 88.975 92.756 92.626 93.274 93.830 .. 94.310 94.826
            Administración pública, sanidade e educación 215.983 216.499 215.700 216.280 217.615 .. 218.732 219.792
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 77.212 77.728 77.614 77.777 77.322 .. 76.819 77.879
         Servizos non de mercado 165.042 164.317 164.258 163.947 164.928 .. 165.853 165.976
Asalariados
      Total 811.344 828.084 825.026 830.164 836.147 .. 841.995 851.201
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 30.295 30.443 29.995 30.741 30.243 .. 29.868 29.307
         Industria 128.931 133.287 132.551 133.968 135.256 .. 136.721 138.597
            Industria manufactureira 117.844 121.931 121.244 122.577 123.807 .. 125.453 127.284
         Construción 58.229 59.189 58.771 59.033 60.555 .. 61.969 62.788
         Ramas dos servizos 593.889 605.164 603.709 606.422 610.093 .. 613.437 620.509
            Comercio, transporte e hostalería 218.696 226.283 225.954 227.189 229.334 .. 232.055 236.452
            Información e comunicacións 15.694 15.762 15.677 15.844 15.884 .. 15.690 15.902
            Actividades financeiras e de seguros 12.472 12.559 12.551 12.597 12.602 .. 12.437 12.450
            Actividades inmobiliarias 5.906 6.011 5.988 6.058 6.095 .. 6.310 6.325
            Actividades profesionais 72.958 75.683 75.433 76.054 76.605 .. 77.268 77.993
            Administración pública, sanidade e educación 209.510 210.261 209.492 210.140 211.219 .. 211.436 212.553
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 58.653 58.605 58.614 58.539 58.355 .. 58.240 58.834
         Servizos non de mercado 165.042 164.317 164.258 163.947 164.928 .. 165.853 165.976

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos de 2016 e 2017 son avance.
(..) Dato non dispoñible

30-08-2018
Compartir: