Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Niveis Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  201620172017/I2017/II2017/III2017/IV20182018/I
Total
      Total 975.923 993.600 988.063 990.629 996.066 999.641 .. 1.003.956
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 69.917 72.349 73.364 71.687 72.563 71.784 .. 69.948
         Industria 142.912 147.632 145.611 146.969 148.401 149.547 .. 150.538
            Industria manufactureira 131.408 135.940 133.989 135.297 136.655 137.820 .. 139.038
         Construción 70.280 70.860 70.325 70.540 70.705 71.871 .. 73.590
         Ramas dos servizos 692.814 702.758 698.764 701.434 704.397 706.439 .. 709.879
            Comercio, transporte e hostalería 273.546 278.346 275.829 278.143 279.400 280.012 .. 282.602
            Información e comunicacións 17.084 17.108 16.990 17.013 17.192 17.239 .. 16.961
            Actividades financeiras e de seguros 13.525 13.661 13.605 13.656 13.693 13.689 .. 13.529
            Actividades inmobiliarias 6.487 6.660 6.559 6.633 6.700 6.746 .. 6.964
            Actividades profesionais 88.975 92.756 91.293 92.631 93.276 93.824 .. 94.294
            Administración pública, sanidade e educación 215.983 216.499 216.287 215.743 216.359 217.607 .. 218.710
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 77.212 77.728 78.201 77.614 77.777 77.322 .. 76.819
         Servizos non de mercado 165.042 164.317 164.942 164.181 164.246 163.899 .. 164.759
Asalariados
      Total 811.344 828.084 820.563 825.331 830.518 835.923 .. 841.184
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 30.295 30.443 30.807 29.972 30.742 30.252 .. 29.883
         Industria 128.931 133.287 131.300 132.586 134.016 135.246 .. 136.599
            Industria manufactureira 117.844 121.931 120.043 121.267 122.610 123.802 .. 125.377
         Construción 58.229 59.189 58.468 58.734 58.995 60.561 .. 62.064
         Ramas dos servizos 593.889 605.164 599.989 604.039 606.765 609.864 .. 612.637
            Comercio, transporte e hostalería 218.696 226.283 222.277 226.222 227.494 229.139 .. 231.333
            Información e comunicacións 15.694 15.762 15.643 15.677 15.844 15.884 .. 15.690
            Actividades financeiras e de seguros 12.472 12.559 12.487 12.551 12.597 12.602 .. 12.437
            Actividades inmobiliarias 5.906 6.011 5.904 5.988 6.058 6.095 .. 6.310
            Actividades profesionais 72.958 75.683 74.629 75.468 76.073 76.561 .. 77.121
            Administración pública, sanidade e educación 209.510 210.261 210.137 209.520 210.160 211.228 .. 211.506
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 58.653 58.605 58.912 58.614 58.539 58.355 .. 58.240
         Servizos non de mercado 165.042 164.317 164.942 164.181 164.246 163.899 .. 164.759

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos de 2016 e 2017 son avance.
(..) Dato non dispoñible

31-05-2018
Compartir: