Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Niveis Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  201520162016/IV20172017/I2017/II2017/III2017/IV
Total
      Total 956.959 975.923 984.683 993.600 988.554 991.012 995.996 998.837
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 66.832 69.917 73.262 72.349 73.348 71.685 72.568 71.797
         Industria 139.345 142.912 144.150 147.632 145.610 146.969 148.401 149.548
            Industria manufactureira 128.095 131.408 132.530 135.940 134.009 135.321 136.655 137.776
         Construción 70.988 70.280 70.293 70.860 70.404 70.640 70.709 71.687
         Ramas dos servizos 679.794 692.814 696.979 702.758 699.191 701.719 704.318 705.804
            Comercio, transporte e hostalería 269.105 273.546 275.358 278.346 276.092 278.471 279.410 279.411
            Información e comunicacións 16.398 17.084 17.171 17.108 16.990 17.013 17.192 17.239
            Actividades financeiras e de seguros 14.112 13.525 13.541 13.661 13.605 13.656 13.693 13.689
            Actividades inmobiliarias 7.005 6.487 6.463 6.660 6.559 6.633 6.700 6.746
            Actividades profesionais 86.071 88.975 90.635 92.756 91.239 92.595 93.289 93.901
            Administración pública, sanidade e educación 212.237 215.983 216.928 216.499 216.505 215.738 216.257 217.496
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 74.866 77.212 76.883 77.728 78.201 77.614 77.777 77.322
         Servizos non de mercado 163.970 165.042 165.127 164.317 165.029 164.240 164.217 163.783
Asalariados
      Total 796.701 811.344 818.624 828.084 820.703 825.471 830.464 835.698
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 29.115 30.295 32.124 30.443 30.791 29.972 30.747 30.263
         Industria 125.301 128.931 130.135 133.287 131.321 132.614 134.017 135.197
            Industria manufactureira 114.385 117.844 118.901 121.931 120.080 121.317 122.612 123.713
         Construción 58.731 58.229 58.342 59.189 58.476 58.742 58.995 60.544
         Ramas dos servizos 583.554 593.889 598.023 605.164 600.115 604.143 606.705 609.694
            Comercio, transporte e hostalería 214.051 218.696 220.810 226.283 222.340 226.294 227.474 229.023
            Información e comunicacións 15.550 15.694 15.772 15.762 15.643 15.677 15.844 15.884
            Actividades financeiras e de seguros 12.919 12.472 12.500 12.559 12.487 12.551 12.597 12.602
            Actividades inmobiliarias 6.338 5.906 5.911 6.011 5.904 5.988 6.058 6.095
            Actividades profesionais 71.842 72.958 74.000 75.683 74.671 75.505 76.069 76.485
            Administración pública, sanidade e educación 205.843 209.510 210.434 210.261 210.158 209.515 210.122 211.250
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 57.011 58.653 58.595 58.605 58.912 58.614 58.539 58.355
         Servizos non de mercado 163.970 165.042 165.127 164.317 165.029 164.240 164.217 163.783

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos de 2016 e 2017 son avance.
01-03-2018
Compartir: