Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Variación interanual Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  201620172017/II2017/III2017/IV20182018/I2018/II
Total
      Total 2,0 1,8 1,9 1,9 1,5 .. 1,6 1,8
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 4,6 3,5 4,5 4,0 -2,0 .. -4,7 -6,2
         Industria 2,6 3,3 3,1 3,5 3,7 .. 3,4 3,9
            Industria manufactureira 2,6 3,4 3,2 3,6 4,0 .. 3,8 4,3
         Construción -1,0 0,8 0,8 0,6 2,1 .. 4,7 5,3
         Ramas dos servizos 1,9 1,4 1,5 1,4 1,3 .. 1,6 1,8
            Comercio, transporte e hostalería 1,7 1,8 2,0 1,9 1,6 .. 2,4 2,1
            Información e comunicacións 4,2 0,1 -0,1 0,4 0,4 .. -0,2 1,2
            Actividades financeiras e de seguros -4,2 1,0 1,0 1,2 1,1 .. -0,6 -0,8
            Actividades inmobiliarias -7,4 2,7 2,6 3,3 4,4 .. 6,2 5,7
            Actividades profesionais 3,4 4,2 5,2 4,2 3,5 .. 3,3 2,4
            Administración pública, sanidade e educación 1,8 0,2 0,0 0,0 0,3 .. 1,1 1,9
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 3,1 0,7 -0,2 0,7 0,6 .. -1,8 0,3
         Servizos non de mercado 0,7 -0,4 -0,5 -0,7 -0,6 .. 1,0 1,0
Asalariados
      Total 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 .. 2,6 3,2
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 4,1 0,5 1,5 2,0 -5,8 .. -3,0 -2,3
         Industria 2,9 3,4 3,2 3,6 3,9 .. 4,1 4,6
            Industria manufactureira 3,0 3,5 3,2 3,6 4,1 .. 4,5 5,0
         Construción -0,9 1,6 1,5 1,4 3,8 .. 6,1 6,8
         Ramas dos servizos 1,8 1,9 2,0 1,9 2,0 .. 2,2 2,8
            Comercio, transporte e hostalería 2,2 3,5 4,1 3,6 3,8 .. 4,2 4,6
            Información e comunicacións 0,9 0,4 0,2 0,7 0,7 .. 0,3 1,4
            Actividades financeiras e de seguros -3,5 0,7 0,7 0,9 0,8 .. -0,4 -0,8
            Actividades inmobiliarias -6,8 1,8 2,1 2,5 3,1 .. 6,9 5,6
            Actividades profesionais 1,6 3,7 4,1 3,8 3,5 .. 3,5 3,4
            Administración pública, sanidade e educación 1,8 0,4 0,1 0,2 0,4 .. 0,6 1,5
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2,9 -0,1 -0,7 -0,2 -0,4 .. -1,1 0,4
         Servizos non de mercado 0,7 -0,4 -0,5 -0,7 -0,6 .. 1,0 1,0

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos de 2016 e 2017 son avance.
(..) Dato non dispoñible

30-08-2018
Compartir: