Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Variación interanual Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  201620172017/I2017/II2017/III2017/IV20182018/I
Total
      Total 2,0 1,8 2,0 1,9 1,9 1,5 .. 1,6
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 4,6 3,5 7,8 4,5 4,0 -2,0 .. -4,7
         Industria 2,6 3,3 2,8 3,1 3,5 3,7 .. 3,4
            Industria manufactureira 2,6 3,4 2,9 3,3 3,6 4,0 .. 3,8
         Construción -1,0 0,8 -0,1 0,8 0,6 2,1 .. 4,6
         Ramas dos servizos 1,9 1,4 1,5 1,5 1,5 1,3 .. 1,6
            Comercio, transporte e hostalería 1,7 1,8 1,5 2,0 1,9 1,6 .. 2,5
            Información e comunicacións 4,2 0,1 -0,1 -0,1 0,4 0,4 .. -0,2
            Actividades financeiras e de seguros -4,2 1,0 0,8 1,0 1,2 1,1 .. -0,6
            Actividades inmobiliarias -7,4 2,7 0,4 2,6 3,3 4,4 .. 6,2
            Actividades profesionais 3,4 4,2 4,0 5,2 4,2 3,5 .. 3,3
            Administración pública, sanidade e educación 1,8 0,2 0,6 0,0 0,1 0,3 .. 1,1
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 3,1 0,7 1,6 -0,2 0,7 0,6 .. -1,8
         Servizos non de mercado 0,7 -0,4 -0,1 -0,2 -0,6 -0,8 .. -0,1
Asalariados
      Total 1,8 2,1 1,8 2,2 2,2 2,1 .. 2,5
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 4,1 0,5 4,8 1,5 2,0 -5,8 .. -3,0
         Industria 2,9 3,4 2,8 3,2 3,6 3,9 .. 4,0
            Industria manufactureira 3,0 3,5 2,9 3,2 3,7 4,1 .. 4,4
         Construción -0,9 1,6 0,0 1,5 1,4 3,8 .. 6,2
         Ramas dos servizos 1,8 1,9 1,6 2,1 1,9 2,0 .. 2,1
            Comercio, transporte e hostalería 2,2 3,5 2,3 4,1 3,7 3,7 .. 4,1
            Información e comunicacións 0,9 0,4 0,0 0,2 0,7 0,7 .. 0,3
            Actividades financeiras e de seguros -3,5 0,7 0,4 0,7 0,9 0,8 .. -0,4
            Actividades inmobiliarias -6,8 1,8 -0,5 2,1 2,5 3,1 .. 6,9
            Actividades profesionais 1,6 3,7 3,5 4,1 3,8 3,5 .. 3,3
            Administración pública, sanidade e educación 1,8 0,4 0,7 0,1 0,2 0,4 .. 0,7
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2,9 -0,1 0,9 -0,7 -0,2 -0,4 .. -1,1
         Servizos non de mercado 0,7 -0,4 -0,1 -0,2 -0,6 -0,8 .. -0,1

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos de 2016 e 2017 son avance.
(..) Dato non dispoñible

31-05-2018
Compartir: