Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Variación interanual Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  201520162016/III2016/IV2017/I2017/II2017/III
Total
      Total 1,0 2,0 2,1 2,3 2,2 2,1 2,0
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca -3,6 4,6 4,8 8,7 7,6 4,3 3,9
         Industria 0,1 2,6 2,7 2,6 2,8 3,1 3,4
            Industria manufactureira 0,2 2,6 2,8 2,6 3,0 3,3 3,7
         Construción 4,4 -1,0 -1,4 -0,9 0,7 1,6 1,2
         Ramas dos servizos 1,3 1,9 2,1 2,0 1,7 1,7 1,6
            Comercio, transporte e hostalería 0,1 1,7 2,1 1,9 1,6 2,2 2,0
            Información e comunicacións 6,6 4,2 3,1 2,8 0,3 0,5 0,9
            Actividades financeiras e de seguros -13,1 -4,2 -2,2 -1,0 0,5 0,5 0,7
            Actividades inmobiliarias 6,2 -7,4 -8,3 -8,3 -2,8 -0,8 -0,1
            Actividades profesionais -1,3 3,4 4,4 5,1 3,7 5,1 4,2
            Administración pública, sanidade e educación 3,8 1,8 1,4 1,5 1,2 0,7 0,5
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 3,1 3,1 3,0 1,1 1,7 -0,2 0,8
         Servizos non de mercado 0,0 0,7 0,5 0,8 0,2 0,2 -0,2
Asalariados
      Total 1,2 1,8 1,9 2,2 2,0 2,4 2,3
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 1,7 4,1 4,5 8,0 4,7 1,4 1,9
         Industria 0,1 2,9 3,1 2,9 2,9 3,2 3,6
            Industria manufactureira 0,2 3,0 3,2 3,0 3,0 3,3 3,7
         Construción 4,4 -0,9 -1,3 -0,6 0,2 1,6 1,5
         Ramas dos servizos 1,1 1,8 1,8 2,0 1,9 2,3 2,2
            Comercio, transporte e hostalería 0,3 2,2 2,2 2,7 2,3 4,2 3,6
            Información e comunicacións 4,9 0,9 0,3 0,5 0,4 0,7 1,2
            Actividades financeiras e de seguros -14,2 -3,5 -1,2 0,1 -0,9 -0,9 -0,7
            Actividades inmobiliarias 7,3 -6,8 -7,8 -7,9 -4,0 -1,7 -1,4
            Actividades profesionais -2,3 1,6 2,6 3,4 3,5 4,1 3,8
            Administración pública, sanidade e educación 3,5 1,8 1,4 1,6 1,2 0,7 0,6
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2,5 2,9 2,8 1,4 2,6 1,0 1,5
         Servizos non de mercado 0,0 0,7 0,5 0,8 0,2 0,2 -0,2

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos de 2016 e 2017 son avance.
30-11-2017
Compartir: