Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Variación interanual Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  201520162016/IV20172017/I2017/II2017/III2017/IV
Total
      Total 1,0 2,0 2,2 1,8 2,0 1,9 1,9 1,4
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca -3,6 4,6 8,7 3,5 7,8 4,5 4,0 -2,0
         Industria 0,1 2,6 2,6 3,3 2,8 3,1 3,5 3,7
            Industria manufactureira 0,2 2,6 2,6 3,4 2,9 3,3 3,6 4,0
         Construción 4,4 -1,0 -1,1 0,8 -0,1 0,8 0,6 2,0
         Ramas dos servizos 1,3 1,9 1,8 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3
            Comercio, transporte e hostalería 0,1 1,7 1,8 1,8 1,6 2,1 1,9 1,5
            Información e comunicacións 6,6 4,2 2,6 0,1 -0,1 -0,1 0,4 0,4
            Actividades financeiras e de seguros -13,1 -4,2 -0,8 1,0 0,8 1,0 1,2 1,1
            Actividades inmobiliarias 6,2 -7,4 -8,1 2,7 0,4 2,6 3,3 4,4
            Actividades profesionais -1,3 3,4 5,2 4,2 3,9 5,2 4,3 3,6
            Administración pública, sanidade e educación 3,8 1,8 1,2 0,2 0,7 0,0 0,0 0,3
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 3,1 3,1 1,1 0,7 1,6 -0,2 0,7 0,6
         Servizos non de mercado 0,0 0,7 0,6 -0,4 -0,1 -0,2 -0,6 -0,8
Asalariados
      Total 1,2 1,8 2,1 2,1 1,8 2,2 2,2 2,1
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 1,7 4,1 8,0 0,5 4,8 1,5 2,0 -5,8
         Industria 0,1 2,9 2,9 3,4 2,8 3,2 3,6 3,9
            Industria manufactureira 0,2 3,0 3,0 3,5 2,9 3,2 3,7 4,0
         Construción 4,4 -0,9 -0,7 1,6 0,0 1,5 1,4 3,8
         Ramas dos servizos 1,1 1,8 1,9 1,9 1,7 2,1 1,9 2,0
            Comercio, transporte e hostalería 0,3 2,2 2,6 3,5 2,3 4,2 3,7 3,7
            Información e comunicacións 4,9 0,9 0,4 0,4 0,0 0,2 0,7 0,7
            Actividades financeiras e de seguros -14,2 -3,5 0,5 0,7 0,4 0,7 0,9 0,8
            Actividades inmobiliarias 7,3 -6,8 -7,6 1,8 -0,5 2,1 2,5 3,1
            Actividades profesionais -2,3 1,6 3,4 3,7 3,6 4,2 3,8 3,4
            Administración pública, sanidade e educación 3,5 1,8 1,3 0,4 0,7 0,1 0,2 0,4
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2,5 2,9 1,4 -0,1 0,9 -0,7 -0,2 -0,4
         Servizos non de mercado 0,0 0,7 0,6 -0,4 -0,1 -0,2 -0,6 -0,8

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos de 2016 e 2017 son avance.
01-03-2018
Compartir: