Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Niveis Espazo=Galicia
  201520162016/IV20172017/I2017/II2017/III2017/IV
PIBpm 56.830.919 58.740.559 14.887.991 61.140.696 15.058.644 15.236.035 15.332.299 15.513.718
   Demanda                
      Gasto en consumo final 46.757.536 47.720.969 12.000.266 49.145.274 12.164.119 12.216.617 12.348.590 12.415.947
         Gasto dos fogares e ISFLSF 34.761.058 35.447.285 8.950.453 36.532.286 9.021.620 9.095.553 9.170.222 9.244.891
         Gastos das AA.PP. 11.996.478 12.273.684 3.049.813 12.612.988 3.142.499 3.121.065 3.178.368 3.171.056
      Formación bruta de capital 9.307.342 9.320.870 2.337.050 9.540.661 2.352.750 2.370.972 2.395.682 2.421.257
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 56.064.878 57.041.839 14.337.316 58.685.935 14.516.869 14.587.589 14.744.272 14.837.205
      Exportación de bens e servizos 29.487.191 30.403.497 7.850.563 32.300.482 7.889.102 8.098.869 7.908.833 8.403.678
      Importación de bens e servizos 28.721.150 28.704.777 7.299.889 29.845.720 7.347.327 7.450.423 7.320.806 7.727.165
   Oferta (VEB)                
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 2.756.099 2.803.682 709.862 2.862.457 703.111 713.798 720.586 724.962
      VEB. Industria 9.472.405 9.540.721 2.435.567 10.036.739 2.450.364 2.505.702 2.507.628 2.573.046
         VEB. Industria manufactureira 7.046.478 7.244.495 1.833.462 7.693.808 1.855.929 1.916.290 1.935.879 1.985.711
      VEB. Construción 3.481.883 3.580.897 902.526 3.691.590 916.903 915.212 927.396 932.080
      VEB. Servizos 35.821.871 37.355.890 9.454.049 38.872.550 9.583.443 9.693.199 9.750.123 9.845.784
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 12.750.869 13.782.543 3.551.714 14.765.230 3.624.244 3.678.701 3.720.009 3.742.276
         VEB. Información e comunicacións 1.080.718 1.109.725 279.835 1.148.941 284.897 284.991 288.074 290.978
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 1.820.707 1.864.904 474.309 1.954.452 480.540 485.915 492.362 495.635
         VEB. Actividades inmobiliarias 5.117.922 5.143.445 1.289.961 5.196.387 1.293.712 1.297.526 1.300.525 1.304.624
         VEB. Actividades profesionais 2.980.121 3.110.104 789.503 3.242.636 796.831 807.809 815.868 822.128
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 9.945.204 10.174.922 2.521.737 10.354.201 2.553.769 2.587.101 2.579.472 2.633.858
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2.126.330 2.170.246 546.990 2.210.704 549.451 551.156 553.812 556.284
      Impostos netos sobre os produtos 5.298.661 5.459.369 1.385.987 5.677.361 1.404.824 1.408.124 1.426.567 1.437.846
      VEB. Servizos non de mercado 8.378.045 8.579.141 2.113.047 8.740.109 2.139.231 2.183.383 2.172.010 2.245.484
   Rendas                
      Remuneración dos asalariados (RA) 24.805.670 25.331.633 6.331.030 .. 6.431.394 6.478.803 6.506.501 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 26.334.517 27.541.399 7.069.764 .. 7.125.718 7.253.637 7.317.505 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 5.690.732 5.867.527 1.487.197 .. 1.501.533 1.503.595 1.508.294 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

01-03-2018
Compartir: