Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Niveis Espazo=Galicia
  201620172017/I2017/II2017/III2017/IV2018/I
PIBpm 58.740.559 61.140.696 15.068.239 15.231.847 15.325.928 15.514.683 15.679.907
   Demanda              
      Gasto en consumo final 47.720.969 49.145.274 12.158.545 12.207.960 12.338.940 12.439.829 12.558.050
         Gasto dos fogares e ISFLSF 35.447.286 36.532.286 9.016.242 9.090.530 9.168.898 9.256.615 9.361.548
         Gastos das AA.PP. 12.273.684 12.612.988 3.142.303 3.117.430 3.170.041 3.183.214 3.196.502
      Formación bruta de capital 9.320.870 9.540.661 2.351.219 2.370.811 2.401.877 2.416.753 2.431.718
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 57.041.839 58.685.935 14.509.764 14.578.771 14.740.817 14.856.582 14.989.768
      Exportación de bens e servizos 30.403.497 32.300.482 7.889.238 8.082.887 7.931.076 8.397.281 8.566.824
      Importación de bens e servizos 28.704.777 29.845.720 7.330.763 7.429.812 7.345.965 7.739.180 7.876.685
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 2.803.682 2.862.457 704.392 715.293 722.399 720.372 724.779
      VEB. Industria 9.540.721 10.036.739 2.459.225 2.505.979 2.513.438 2.558.097 2.633.632
         VEB. Industria manufactureira 7.244.495 7.693.808 1.875.911 1.916.294 1.937.945 1.963.659 1.993.168
      VEB. Construción 3.580.897 3.691.590 915.110 916.069 924.529 935.882 957.855
      VEB. Servizos 37.355.890 38.872.550 9.583.862 9.683.708 9.741.611 9.863.370 9.898.306
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 13.782.543 14.765.230 3.623.733 3.680.346 3.717.997 3.743.154 3.782.177
         VEB. Información e comunicacións 1.109.725 1.148.941 285.462 285.211 287.878 290.390 289.269
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 1.864.904 1.954.452 478.912 476.757 496.283 502.499 508.719
         VEB. Actividades inmobiliarias 5.143.445 5.196.387 1.293.631 1.297.510 1.300.574 1.304.672 1.313.736
         VEB. Actividades profesionais 3.110.104 3.242.636 797.342 809.245 814.706 821.342 828.358
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 10.174.922 10.354.201 2.555.487 2.583.246 2.570.358 2.645.110 2.617.146
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2.170.246 2.210.704 549.295 551.392 553.815 556.202 558.901
      Impostos netos sobre os produtos 5.459.369 5.677.361 1.405.650 1.410.799 1.423.951 1.436.960 1.465.335
      VEB. Servizos non de mercado 8.579.141 8.740.109 2.147.343 2.183.194 2.169.578 2.239.993 2.198.525
   Rendas              
      Remuneración dos asalariados (RA) 25.331.633 26.134.137 6.436.129 6.494.572 6.525.340 6.678.096 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 27.541.399 28.916.389 7.124.208 7.220.131 7.273.420 7.298.631 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 5.867.527 6.090.170 1.507.902 1.517.144 1.527.168 1.537.956 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

31-05-2018
Compartir: