Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Niveis Espazo=Galicia
  201520162016/III2016/IV2017/I2017/II2017/III
PIBpm 56.830.919 58.740.559 14.815.287 14.879.218 15.065.958 15.227.941 15.327.227
   Demanda              
      Gasto en consumo final 46.757.536 47.720.969 11.998.896 12.010.916 12.195.878 12.198.602 12.336.781
         Gasto dos fogares e ISFLSF 34.761.058 35.447.285 8.890.439 8.950.996 9.037.127 9.083.452 9.174.990
         Gastos das AA.PP. 11.996.478 12.273.684 3.108.457 3.059.920 3.158.751 3.115.150 3.161.791
      Formación bruta de capital 9.307.342 9.320.870 2.328.433 2.338.288 2.347.133 2.364.658 2.386.204
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 56.064.878 57.041.839 14.327.329 14.349.204 14.543.011 14.563.260 14.722.985
      Exportación de bens e servizos 29.487.191 30.403.497 7.604.817 7.895.371 7.849.775 8.079.259 7.820.278
      Importación de bens e servizos 28.721.150 28.704.777 7.116.859 7.365.357 7.326.828 7.414.578 7.216.036
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 2.756.099 2.803.682 705.491 711.018 716.557 723.351 732.065
      VEB. Industria 9.472.405 9.540.721 2.386.436 2.442.139 2.455.851 2.507.094 2.494.402
         VEB. Industria manufactureira 7.046.478 7.244.495 1.816.232 1.837.318 1.854.507 1.909.278 1.922.008
      VEB. Construción 3.481.883 3.580.897 898.744 901.201 917.250 921.326 931.005
      VEB. Servizos 35.821.871 37.355.890 9.451.318 9.444.255 9.564.510 9.677.607 9.742.368
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 12.750.869 13.782.543 3.489.986 3.542.418 3.616.238 3.687.960 3.742.915
         VEB. Información e comunicacións 1.080.718 1.109.725 279.366 278.850 283.367 283.646 286.664
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 1.820.707 1.864.904 462.718 474.033 481.782 484.485 492.153
         VEB. Actividades inmobiliarias 5.117.922 5.143.445 1.286.657 1.288.435 1.296.394 1.297.790 1.299.886
         VEB. Actividades profesionais 2.980.121 3.110.104 781.390 788.772 797.051 807.849 816.733
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 9.945.204 10.174.922 2.608.411 2.524.762 2.540.237 2.564.574 2.550.314
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2.126.330 2.170.246 542.790 546.985 549.442 551.304 553.703
      Impostos netos sobre os produtos 5.298.661 5.459.369 1.373.299 1.380.605 1.411.790 1.398.563 1.427.387
      VEB. Servizos non de mercado 8.378.045 8.579.141 2.205.255 2.125.280 2.133.085 2.169.285 2.150.692
   Rendas              
      Remuneración dos asalariados (RA) 24.805.670 25.331.633 6.405.839 6.328.360 6.425.470 6.468.346 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 26.334.517 27.541.399 6.930.488 7.064.622 7.141.018 7.258.643 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 5.690.732 5.867.527 1.478.960 1.486.236 1.499.469 1.500.953 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

30-11-2017
Compartir: