Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Niveis Espazo=Galicia
  201620172017/II2017/III2017/IV2018/I2018/II
PIBpm 58.740.559 61.140.696 15.237.649 15.324.575 15.514.898 15.644.327 15.760.089
   Demanda              
      Gasto en consumo final 47.720.969 49.145.274 12.212.275 12.340.022 12.433.495 12.551.028 12.658.325
         Gasto dos fogares e ISFLSF 35.447.286 36.532.286 9.089.647 9.168.391 9.257.911 9.355.027 9.438.025
         Gastos das AA.PP. 12.273.684 12.612.988 3.122.629 3.171.631 3.175.584 3.196.001 3.220.300
      Formación bruta de capital 9.320.870 9.540.661 2.358.363 2.404.081 2.431.206 2.475.120 2.532.094
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 57.041.839 58.685.935 14.570.638 14.744.103 14.864.701 15.026.148 15.190.419
      Exportación de bens e servizos 30.403.497 32.300.482 8.091.838 7.926.687 8.392.367 8.565.138 8.658.191
      Importación de bens e servizos 28.704.777 29.845.720 7.424.827 7.346.216 7.742.170 7.946.959 8.088.521
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 2.803.682 2.862.457 714.727 718.903 721.366 729.120 749.160
      VEB. Industria 9.540.721 10.036.739 2.505.717 2.514.056 2.559.049 2.629.377 2.641.288
         VEB. Industria manufactureira 7.244.495 7.693.808 1.915.458 1.937.373 1.963.552 1.990.955 2.022.640
      VEB. Construción 3.580.897 3.691.590 914.616 925.129 938.460 958.821 970.803
      VEB. Servizos 37.355.890 38.872.550 9.693.756 9.742.322 9.856.656 9.858.407 9.925.951
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 13.782.543 14.765.230 3.681.736 3.718.434 3.740.787 3.758.216 3.806.366
         VEB. Información e comunicacións 1.109.725 1.148.941 285.045 287.833 290.501 289.432 293.322
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 1.864.904 1.954.452 481.772 497.321 498.144 498.059 477.736
         VEB. Actividades inmobiliarias 5.143.445 5.196.387 1.297.486 1.300.645 1.304.743 1.314.429 1.319.986
         VEB. Actividades profesionais 3.110.104 3.242.636 809.033 814.635 821.443 827.428 836.743
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 10.174.922 10.354.201 2.587.064 2.569.459 2.644.983 2.612.431 2.631.849
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2.170.246 2.210.704 551.619 553.993 556.055 558.412 559.949
      Impostos netos sobre os produtos 5.459.369 5.677.361 1.408.833 1.424.165 1.439.366 1.468.602 1.472.887
      VEB. Servizos non de mercado 8.579.141 8.740.109 2.184.314 2.169.444 2.239.521 2.197.538 2.214.085
   Rendas              
      Remuneración dos asalariados (RA) 25.331.633 26.134.137 6.495.365 6.526.301 6.681.939 6.743.499 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 27.541.399 28.916.389 7.225.632 7.269.279 7.290.486 7.341.046 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 5.867.527 6.090.170 1.516.652 1.528.994 1.542.473 1.559.782 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

30-08-2018
Compartir: