Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Estrutura Espazo=Galicia
  201620172017/II2017/III2017/IV2018/I2018/II
PIBpm 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   Demanda              
      Gasto en consumo final 81,2 80,4 80,1 80,5 80,1 80,2 80,3
         Gasto dos fogares e ISFLSF 60,3 59,8 59,7 59,8 59,7 59,8 59,9
         Gastos das AA.PP. 20,9 20,6 20,5 20,7 20,5 20,4 20,4
      Formación bruta de capital 15,9 15,6 15,5 15,7 15,7 15,8 16,1
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 97,1 96,0 95,6 96,2 95,8 96,0 96,4
      Exportación de bens e servizos 51,8 52,8 53,1 51,7 54,1 54,7 54,9
      Importación de bens e servizos 48,9 48,8 48,7 47,9 49,9 50,8 51,3
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,7 4,8
      VEB. Industria 16,2 16,4 16,4 16,4 16,5 16,8 16,8
         VEB. Industria manufactureira 12,3 12,6 12,6 12,6 12,7 12,7 12,8
      VEB. Construción 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,2
      VEB. Servizos 63,6 63,6 63,6 63,6 63,5 63,0 63,0
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 23,5 24,1 24,2 24,3 24,1 24,0 24,2
         VEB. Información e comunicacións 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,0
         VEB. Actividades inmobiliarias 8,8 8,5 8,5 8,5 8,4 8,4 8,4
         VEB. Actividades profesionais 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 17,3 16,9 17,0 16,8 17,0 16,7 16,7
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
      Impostos netos sobre os produtos 9,3 9,3 9,2 9,3 9,3 9,4 9,3
      VEB. Servizos non de mercado 14,6 14,3 14,3 14,2 14,4 14,0 14,0
   Rendas              
      Remuneración dos asalariados (RA) 43,1 42,7 42,6 42,6 43,1 43,1 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 46,9 47,3 47,4 47,4 47,0 46,9 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9 10,0 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

30-08-2018
Compartir: