Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Niveis Espazo=Galicia
  201620172017/II2017/III2017/IV2018/I2018/II
PIBpm 101,85 104,97 104,61 105,45 106,18 106,88 107,50
   Demanda              
      Gasto en consumo final 95,18 96,59 96,33 97,07 96,91 98,31 98,48
         Gasto dos fogares e ISFLSF 93,76 94,97 94,81 95,29 95,78 96,50 96,81
         Gastos das AA.PP. 99,41 101,46 100,87 102,41 100,27 103,75 103,49
      Formación bruta de capital 77,14 79,59 78,51 80,59 81,08 82,88 84,85
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 91,20 92,81 92,39 93,38 93,35 94,81 95,32
      Exportación de bens e servizos 114,76 120,26 120,95 118,29 124,48 125,68 126,41
      Importación de bens e servizos 92,37 94,51 94,91 93,09 96,95 99,60 100,10
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 106,70 108,47 107,82 108,81 108,98 108,61 109,90
      VEB. Industria 100,32 102,04 102,22 102,75 103,82 105,57 105,84
         VEB. Industria manufactureira 101,43 105,71 105,54 106,24 107,20 108,43 109,82
      VEB. Construción 73,07 75,64 74,92 75,78 77,16 78,18 79,40
      VEB. Servizos 106,86 110,42 110,01 110,87 111,37 111,81 112,50
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 114,61 121,86 121,32 122,75 123,31 123,97 125,35
         VEB. Información e comunicacións 97,69 102,65 101,76 102,96 103,74 103,74 105,93
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 76,85 77,25 77,08 77,58 77,35 77,72 77,17
         VEB. Actividades inmobiliarias 113,90 114,88 114,51 114,91 115,41 116,04 116,31
         VEB. Actividades profesionais 110,48 114,80 113,89 115,27 116,73 117,47 118,74
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 102,96 104,33 103,94 104,60 105,19 105,06 105,15
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 97,84 98,17 98,18 98,17 98,31 98,29 98,48
      Impostos netos sobre os produtos 97,68 101,55 101,33 102,13 103,06 104,34 104,40
      VEB. Servizos non de mercado 103,62 104,91 104,91 105,08 105,58 105,25 105,54

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

30-08-2018
Compartir: