Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Niveis Espazo=Galicia
  201520162016/IV20172017/I2017/II2017/III2017/IV
PIBpm 98,80 101,85 103,00 104,97 103,66 104,62 105,43 106,15
   Demanda                
      Gasto en consumo final 93,26 95,18 95,27 96,59 96,28 96,24 97,00 96,86
         Gasto dos fogares e ISFLSF 91,91 93,76 94,06 94,97 94,13 94,73 95,22 95,81
         Gastos das AA.PP. 97,30 99,41 98,88 101,46 102,76 100,76 102,36 99,97
      Formación bruta de capital 76,66 77,14 77,71 79,59 78,33 78,94 80,15 80,95
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 89,57 91,20 91,38 92,81 92,31 92,40 93,25 93,28
      Exportación de bens e servizos 108,75 114,76 117,94 120,26 117,38 120,99 118,19 124,46
      Importación de bens e servizos 89,57 92,37 93,36 94,51 93,47 94,94 92,76 96,85
   Oferta (VEB)                
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 105,59 106,70 107,88 108,47 108,09 107,84 109,22 108,76
      VEB. Industria 97,96 100,32 100,22 102,04 99,17 102,25 102,43 104,30
         VEB. Industria manufactureira 98,02 101,43 102,22 105,71 102,62 105,65 106,16 108,40
      VEB. Construción 71,94 73,07 73,93 75,64 74,96 75,06 75,87 76,66
      VEB. Servizos 103,28 106,86 108,38 110,42 109,44 110,04 110,88 111,33
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 106,67 114,61 117,84 121,86 120,00 121,43 122,81 123,21
         VEB. Información e comunicacións 94,09 97,69 99,25 102,65 101,52 101,72 102,91 104,46
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 76,89 76,85 77,13 77,25 77,17 76,80 77,37 77,66
         VEB. Actividades inmobiliarias 113,63 113,90 114,35 114,88 114,78 114,54 114,99 115,22
         VEB. Actividades profesionais 106,24 110,48 112,27 114,80 113,42 114,01 115,41 116,35
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 102,06 102,96 103,45 104,33 103,69 103,95 104,66 105,01
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 96,37 97,84 97,99 98,17 98,07 98,19 98,15 98,28
      Impostos netos sobre os produtos 94,11 97,68 98,83 101,55 99,98 101,09 102,00 103,15
      VEB. Servizos non de mercado 102,77 103,62 103,91 104,91 104,04 105,03 105,21 105,35

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

01-03-2018
Compartir: