Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  201520162016/III2016/IV2017/I2017/II2017/III
PIBpm 2,4 3,1 3,3 3,1 3,0 3,2 3,1
   Demanda              
      Gasto en consumo final 1,0 2,1 2,5 1,1 1,6 0,8 1,3
         Gasto dos fogares e ISFLSF 1,1 2,0 2,1 1,6 0,7 1,1 1,2
         Gastos das AA.PP. 0,8 2,2 3,9 -0,3 4,4 -0,2 1,8
      Formación bruta de capital 3,1 0,6 0,9 1,1 2,3 2,8 4,9
      Exportación de bens e servizos 1,5 5,5 5,4 8,3 5,2 6,1 0,7
      Importación de bens e servizos -0,6 3,1 3,5 4,6 2,9 2,1 -1,7
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca -4,6 1,1 2,3 3,0 2,9 1,2 0,5
      VEB. Industria 0,1 2,4 1,8 2,1 -1,7 2,6 1,8
         VEB. Industria manufactureira 3,6 3,5 3,6 2,4 0,8 5,2 3,8
      VEB. Construción 2,6 1,6 2,2 2,6 4,4 4,0 4,2
      VEB. Servizos 3,3 3,5 3,7 3,3 3,9 3,3 3,3
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 6,9 7,4 8,0 6,9 8,2 7,0 6,6
         VEB. Información e comunicacións 1,4 3,8 5,7 2,8 5,8 3,7 2,9
         VEB. Actividades financeiras e de seguros -5,9 0,0 0,2 1,6 0,3 0,4 2,0
         VEB. Actividades inmobiliarias 0,1 0,2 0,3 0,6 1,4 0,7 0,9
         VEB. Actividades profesionais 7,2 4,0 3,9 3,9 4,2 4,0 4,2
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 0,8 0,9 1,1 1,0 1,1 0,5 0,9
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 6,3 1,5 0,7 0,2 0,3 0,3 0,3
      Impostos netos sobre os produtos 4,7 3,8 3,8 3,2 3,0 3,9 3,7

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

30-11-2017
Compartir: