Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  201420152015/III2015/IV2016/I2016/II2016/III
PIBpm 1,1 2,1 2,2 2,6 2,9 3,0 3,3
   Demanda              
      Gasto en consumo final -0,8 2,2 2,3 2,9 2,7 2,8 2,8
         Gasto dos fogares e ISFLSF -0,7 2,3 2,5 2,9 2,9 2,8 2,7
         Gastos das AA.PP. -1,2 1,9 1,6 2,8 2,0 2,7 3,2
      Formación bruta de capital 3,6 5,8 6,0 5,1 4,2 1,9 1,8
      Exportación de bens e servizos 1,4 4,2 3,7 5,8 5,3 5,7 6,2
      Importación de bens e servizos -0,8 5,5 4,9 7,0 5,4 5,0 5,0
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 3,7 1,4 2,0 2,1 0,8 1,2 0,7
      VEB. Industria 0,2 2,1 3,0 2,4 5,7 1,9 2,3
         VEB. Industria manufactureira 3,9 4,6 4,1 5,6 6,3 2,7 4,4
      VEB. Construción -3,7 3,7 5,0 4,7 4,2 3,5 3,5
      VEB. Servizos 1,8 2,1 2,1 2,4 2,2 3,2 3,6
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 3,2 4,0 4,2 4,8 5,0 7,1 7,9
         VEB. Información e comunicacións 1,1 2,3 2,5 4,1 4,4 3,8 3,8
         VEB. Actividades financeiras e de seguros -1,9 -1,1 -1,3 0,0 -1,5 0,9 1,9
         VEB. Actividades inmobiliarias 1,7 0,3 0,0 0,2 0,2 0,7 0,5
         VEB. Actividades profesionais 5,3 5,5 4,7 4,9 3,3 3,9 3,9
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 0,8 0,4 -0,1 0,4 -0,2 0,8 0,8
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos -2,9 1,8 2,0 1,8 1,1 0,6 0,3
      Impostos netos sobre os produtos -0,3 1,6 0,9 2,8 2,9 3,5 3,8

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2013 e 2014 son provisionais. Os datos dos anos 2015 e 2016 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

24-11-2016
Compartir: