Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Niveis Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  202020212021/I2021/II2021/III2021/IV2022/I
Total
      Total 951.656 1.020.543 999.965 1.017.818 1.028.802 1.035.587 1.042.343
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 69.331 69.495 69.593 69.579 70.024 68.784 68.203
         Industria 137.643 145.328 144.531 144.956 145.775 146.052 146.090
            Industria manufactureira 123.774 130.915 129.916 130.700 131.593 131.450 131.631
         Construción 69.997 77.300 76.053 77.402 77.564 78.183 79.829
         Ramas dos servizos 674.684 728.419 709.788 725.881 735.440 742.567 748.221
            Comercio, transporte e hostalería 248.699 278.050 265.344 275.642 281.878 289.337 293.438
            Información e comunicacións 19.477 20.181 19.941 20.002 20.335 20.444 20.453
            Actividades financeiras e de seguros 16.528 17.409 17.330 17.756 17.393 17.158 16.450
            Actividades inmobiliarias 7.628 8.095 8.024 8.063 8.124 8.169 8.205
            Actividades profesionais 101.743 109.347 107.320 108.673 110.373 111.022 112.180
            Administración pública, sanidade e educación 211.953 222.786 220.994 222.466 223.859 223.828 225.106
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 68.656 72.551 70.835 73.279 73.478 72.610 72.390
         Servizos non de mercado 159.968 163.047 163.384 163.171 163.209 162.426 161.305
Asalariados
      Total 805.942 859.833 839.166 856.278 869.341 874.546 884.146
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 29.554 29.559 29.192 30.157 30.532 28.357 28.513
         Industria 132.308 139.633 138.766 139.283 140.097 140.384 140.685
            Industria manufactureira 118.694 125.554 124.487 125.298 126.086 126.347 126.679
         Construción 58.297 63.182 62.001 63.003 63.446 64.276 65.325
         Ramas dos servizos 585.783 627.459 609.207 623.834 635.266 641.529 649.623
            Comercio, transporte e hostalería 202.434 226.099 211.883 223.192 231.729 237.592 242.103
            Información e comunicacións 18.336 18.773 18.627 18.697 18.824 18.945 18.963
            Actividades financeiras e de seguros 14.252 14.947 14.983 15.062 14.862 14.882 14.726
            Actividades inmobiliarias 6.924 7.192 7.135 7.159 7.232 7.243 7.249
            Actividades profesionais 84.478 90.251 88.799 89.333 91.017 91.855 94.222
            Administración pública, sanidade e educación 204.855 213.769 212.424 213.529 214.512 214.612 215.568
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 54.505 56.427 55.356 56.861 57.090 56.401 56.792
         Servizos non de mercado 159.968 163.047 163.384 163.171 163.209 162.426 161.305

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais.Revisión Estatística 2019
Nota: Os datos anuais de 2019 son provisionais. Os datos anuais de 2020 e 2021 son avance.
27-05-2022
Compartir: