Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Variación interanual Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  202020212021/I2021/II2021/III2021/IV2022/I
Total
      Total -7,6 7,2 -1,1 25,6 3,8 4,2 4,2
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca -0,7 0,2 -0,4 2,2 1,3 -2,1 -2,0
         Industria -7,4 5,6 -1,5 23,9 2,1 1,4 1,1
            Industria manufactureira -7,7 5,8 -1,6 25,2 1,8 1,6 1,3
         Construción -10,4 10,4 2,1 35,1 5,7 4,5 5,0
         Ramas dos servizos -8,1 8,0 -1,4 27,8 4,1 5,3 5,4
            Comercio, transporte e hostalería -14,4 11,8 -5,6 51,5 4,9 10,1 10,6
            Información e comunicacións 0,1 3,6 1,5 6,7 3,1 3,3 2,6
            Actividades financeiras e de seguros -4,4 5,3 6,4 12,1 0,9 2,4 -5,1
            Actividades inmobiliarias -2,8 6,1 0,6 22,1 2,1 2,4 2,2
            Actividades profesionais -4,6 7,5 2,1 18,4 6,0 4,8 4,5
            Administración pública, sanidade e educación -1,6 5,1 2,0 14,8 3,1 1,7 1,9
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos -10,4 5,7 -2,8 23,6 3,3 1,7 2,2
         Servizos non de mercado -0,3 1,9 1,6 5,4 0,9 -0,1 -1,3
Asalariados
      Total -7,3 6,7 -2,2 23,9 4,1 4,2 5,4
         Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 3,8 0,0 -3,3 6,5 0,3 -3,1 -2,3
         Industria -7,4 5,5 -1,3 22,6 2,2 1,7 1,4
            Industria manufactureira -7,8 5,8 -1,4 24,0 1,9 2,1 1,8
         Construción -8,9 8,4 1,2 23,1 5,9 5,7 5,4
         Ramas dos servizos -7,7 7,1 -2,6 25,2 4,5 5,0 6,6
            Comercio, transporte e hostalería -15,1 11,7 -8,9 53,5 6,8 10,7 14,3
            Información e comunicacións 0,0 2,4 1,0 4,6 1,7 2,3 1,8
            Actividades financeiras e de seguros 0,9 4,9 8,1 8,0 1,7 2,0 -1,7
            Actividades inmobiliarias -1,1 3,9 0,6 12,2 1,6 1,9 1,6
            Actividades profesionais -5,2 6,8 1,6 17,2 6,3 3,6 6,1
            Administración pública, sanidade e educación -1,3 4,4 1,9 12,5 2,4 1,4 1,5
            Actividades artísticas, recreativas e outros servizos -9,1 3,5 -4,1 16,9 2,5 0,7 2,6
         Servizos non de mercado -0,3 1,9 1,6 5,4 0,9 -0,1 -1,3

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais.Revisión Estatística 2019
Nota: Os datos anuais de 2019 son provisionais. Os datos anuais de 2020 e 2021 son avance.
27-05-2022
Compartir: